Chuj San Sebastian Bible (CSS)

Chuj

Llegeix aquesta versió: Chuj San Sebastian BibleBíblia en àudio: Chuj San Sebastian Bible

La Biblia Chuj de San SebastianCoatán fue publicada por las Sociedades Bíblicas Unidas en Guatemala en el año 1999. Si usted está interesado en obtener una copia impresa, por favor contacte a la Sociedad Bíblica de Guatemala en http://www.sbiblica.org/sbg/.

Editor

Bible Society in Guatemala

Altres versions d'aquesta editorial

A Txꞌan Biblia Yin Kꞌanjobal 1989Biblia Mam de QuetzaltenangoChuj San Mateo BibleChuj San Sebastian BibleKaqchiquel BibleMam de Huehuetenango BibleMam de Huehuetenango nueva ortografíaPokomchi BibleQ'eqchi BibleQ'eqchi BibleQuiché Bible

Versions disponibles

Versions totals:2,163
Idiomes totals:1,477

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.