Ungbamvu Ku Abachi Azhi Ahe̲he̲ Ka (ninNT)

Ninzo

Llegeix aquesta versió: Ungbamvu Ku Abachi Azhi Ahe̲he̲ Ka

Copyright Information

© 2011, The Nigeria Bible Translation Trust and Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Printed book ISBN 9789789156047

The New Testament
in Ninzo

Editor

Nigeria Bible Translation Trust

Altres versions d'aquesta editorial

A̠lyiat A̠gwaza na di̠n Tyap: A̠li̠ka̠uli A̠faiBwaki KifwiyangBwok-basa Dagwi wuna-na-sira roso tanga pasEbe-No-Pfuasẹ Ishobọ OnogbọIkpa MbubanIkpa Mbuban Eyi KatolikTẹsitamenti Ikne n'Ọnu IkwereUngbamvu Ku Abachi Azhi Ahe̲he̲ Ka

Versions disponibles

Versions totals:1,889
Idiomes totals:1,306

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.