Wycliffe's Bible with Modern Spelling (WBMS)

English

Llegeix aquesta versió: Wycliffe's Bible with Modern Spelling

Wycliffe’s Bible with Modern Spelling, was made in response to requests from readers who wanted my Wycliffe’s Old and New Testaments and Apocrypha in one volume. Printing limitations dictated the number of pages available to me and the letter size. In my previous books, Wycliffe’s Bible, Wycliffe’s Old Testament, Vols. 1 amp 2, Wycliffe’s New Testament, and Wycliffe’s Apocrypha, I have tens of thousands of rewritten verses, presented in parentheses “( )”, to provide help in comprehending the 14th century Middle English vocabulary and grammar. In this present volume, with space at a premium, those “helps” had to be eliminated, to make room for the text of the Apocrypha.

Editor

Terence P. Noble

Altres versions d'aquesta editorial

Wycliffe's Bible with Modern Spelling

Versions disponibles

Versions totals:2,013
Idiomes totals:1,365

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.