Ti Biblia (1973) (TB1973)

Iloko

Llegeix aquesta versió: Ti Biblia (1973)

Ti Biblia (TB) is a version of the Holy Bible in the Ilokano language using the formal equivalence principle of translation. This translation approach mirrors the formal characteristics of the Hebrew and Greek textual bases in terms of parts of speech, sentence construction, word order, and length of sentences. Therefore, readers of this translation are assured that the Ti Biblia version of the Holy Bible is a faithful and accurate translation.

Quotation Rights:

The TB text may be quoted (in written, visual, or electronic form) without requesting permission from the Philippine Bible Society provided that the number of verses does not exceed five hundred (500) and that the verses quoted represent less than half a complete book of the Bible. In all other cases, the user must first get permission from the Philippine Bible Society. Permission requests must be directed to: translations@bible.org.ph.

Acknowledgment must appear as follows on the copyright page of printed works using the TB text, or in a corresponding location when the TB is quoted in other media:

“Scripture texts are from the Ti Biblia © 1973 Philippine Bible Society, used with permission.”

When quotations from the TB are used for non-commercial or non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, presentation slides, and similar formats, a complete copyright acknowledgment is not required, but the initials “TB” must appear at the end of the quotation.

Editor

Philippine Bible Society

Altres versions d'aquesta editorial

Ang Bag-ong Maayong Balita BibliaAng Biblia (1905/1982)Ang Biblia (1982)Ang Biblia, 2001Ang Biblia, 2011Ing Mayap a Balita BibliaMaayong Balita BibliaMaayong Balita nga Biblia (2012)Magandang Balita Bible (Revised)Magandang Balita BibliaMagandang Balita Biblia (2005)Marahay na Bareta BibliaMaung A Balita BibliaMaung a Balita BibliaSamarenyo Meaning-Based Bible (1984)Ti Baro a Naimbag a Damag BibliaTi Biblia (1973)

Versions disponibles

Versions totals:2,001
Idiomes totals:1,357

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.