New Messianic Version Bible (NMV)

English

Llegeix aquesta versió: New Messianic Version Bible

About The New Messianic Version

This version of the Bible has some unique features not found in others that are intended to help you understand how intimately GOD loves and interacts with his creation. Throughout, you will find notations in line with and to the right of many words to further explain the meaning of individual words, names of God, or concepts expressed in the original languages. For example, The actual names of people have been translated as much as possible, because doing so allows deeper understanding of the meaning and context of Bible passages. 

Editor

TovRose

Altres versions d'aquesta editorial

New Messianic Version Bible

Versions disponibles

Versions totals:2,001
Idiomes totals:1,357

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.