New Revised Standard Version Catholic Interconfessional (NRSV-CI)

English

Llegeix aquesta versió: New Revised Standard Version Catholic Interconfessional

New Revised Standard Version of the Bible, copyright © 1989 Division of Christian Education of the National Council of the Churches of Christ in the USA. Used by permission. All rights reserved.

Editor

National Council of the Churches of Christ

Altres versions d'aquesta editorial

New Revised Standard VersionNew Revised Standard Version Catholic InterconfessionalRevised Standard VersionRevised Standard Version

Versions disponibles

Versions totals:2,001
Idiomes totals:1,357

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.