Rengah Jian (RJ)

Nibong [Western Penan]

Llegeix aquesta versió: Rengah Jian

Surat Jajii' Maréng ha' Penan bu'un bu'un senuai taun 1974. Keruwah koléé' néh tong taun 1999. Jin hun inah Surat Jajii' Maréng ha' Penan pu'un peresa' ngan tenenep. Éh senuai kepéh iteu' inah éh keruwah koléé' la'o néh tenenep. Pu'un éh tenenep jin gaya' ha, pakai ha' éh reng ngan éh lumang kenejam, kivu gaya' ha' Penan. Jelua' koléé'ayat surat péh naneu' ti'eng dokoo' néh lenaa' ngan omok kejam ngan lumang. Pu'un kuraa' kuraa' ngaran surat, ngaran kelunan ngan ngaran retek lepah kenaléu dokoo' ha' néh makin tepih tong ha' Yunani. Barei' Matiut inah niso Matius, Makut inah niso Markus, Keristus inah niso Kristus.

Hun ateng ha' néh ngan iah nah ha' bara' tong Yésus kenat péh Allah, ateng ha' inah pu'un senurat palaa' orop ja'au ka' Néh kenat péh lah. Ha' pekelenaa' tong siget surat lepah nasek dokoo' nolong kelunan éh purung éh.

Surat Jajii' Maréng ha' Penan iteu' kivu Surat Jajii' Maréng lem ha' Yunani ( The Greek New Testament) éh senuai Pengepemung Irah éh suai Surat Tuhan ( United Bible Societies).

Surat Jajii' Maréng ha' Penan senuai kivu surat Tuhan (Today's English Version) ngan Surat Rengah Jian lem ha' Melayu Malaysia (1996, 2001).

Ga' néh Surat Jajii' Maréng ha' Penan iteu' nena' dokoo' peparen Kristus, Tuhan lu' ngan dokoo' neu' pengejian Néh, kekat irah éh purung éh omok pepit kepéh gahang lem pengelan jin réh purung Surat Jajii' Maréng iteu'.

Editor

Bible Society of Malaysia

Altres versions d'aquesta editorial

Alkitab Berita BaikAlkitab Berita Baik (+Deuterokanonika)Bup KudusBuuk Do KinorohinganKenyah New TestamentRengah JianSimanya BauhTanou Moonsoi Timugon

Versions disponibles

Versions totals:2,001
Idiomes totals:1,357

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.