Modern English Version (mev)

English

Llegeix aquesta versió: Modern English Version

The Holy Bible, Modern English Version

Copyright © 2014 by Military Bible Association. All rights reserved.

The text of the Modern English Version (mev) may be quoted or reprinted without prior written permission with the following qualifications:

(1) up to and including 500 verses may be quoted in printed form as long as the verses quoted amount to less than 50 percent of a complete book of the Bible and make up less than 50 percent of the total work in which they are quoted;

(2) all MEV quotations must conform accurately to the MEV text.

Any use of the MEV text must include a proper acknowledgment as follows:

Scripture taken from the Modern English Version. Copyright © 2014 by Military Bible Association. Used by permission. All rights reserved.

However, when quotations from the MEV text are used in church bulletins, orders of service, Sunday school lessons, church newsletters, and similar works in the course of religious instruction or services at a place of worship or other religious assembly, the following notice may be used at the end of each quotation: mev.

For quotation requests not covered by the above guidelines, write to Passio, ATTN: Bible Rights and Permissions, 600 Rinehart Road, Lake Mary, FL 32746.

Editor

Military Bible Association

Altres versions d'aquesta editorial

Modern English Version

Versions disponibles

Versions totals:1,970
Idiomes totals:1,350

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.