60 per començar

60 dies

Un pla de seixanta dies dissenyat per ajudar-te a començar (o recomençar) la teva relació amb Jesús. Faràs tres coses cada dia: Trobar-te amb Jesús als evangelis, llegir a les epístoles dels seus seguidors com vivien el Seu missatge i apropar-te a Ell a través de la pregària.

Editor

Voldríem agrair Trinity New Life Church que ens hagi subministrat aquest pla de lectura. Per més informació, visita el seu lloc web: www.trinitynewlife.com

Sobre l'editor

Aquest pla ha estat completat més de 75000 vegades