Escoltant a Déu

Escoltant a Déu

7 Dies

Amy Groeschel ha escrit aquest pla bíblic de set dies amb l'esperança de que anirà directament del cor del nostre Pare amorós al teu. La seva pregària és que t'ensenyi a evitar l'oposició i et desperti per a centrar-te en la seva veu.

Editor

Voldríem agrair Life.Church que ens hagi subministrat aquest pla de lectura. Per més informació sobre Life.Church, visita el seu lloc web: http://www.life.church

Sobre l'editor

Aquest pla ha estat completat més de 750000 vegades