Apocalipsi

11 Dies

Aquest senzill pla de lectura t'endinsarà en el llibre d'Apocalipsi i pot ser utilitzat a nivell individual o per estudis grupals.

Editor

Aquest Pla ha estat creat per YouVersion. Per més informació i recursos, visita www.youversion.com

Sobre l'editor

Aquest pla ha estat completat més de 75000 vegades