KECHENG 1
KARB
1
Kethip-ketheng Atomo
1Kechengsi, Arnam sining-heihei lapen pirthe kepinchong ahut, 2pirthe arje avelang lapen thangnatta ave, lapen lang-lom athak kangtingsi dolang; lapen Arnam Akarjong lang-heihei athak damlo.
3Lapen Arnam pulo, “kethe-ang padonang;” lapen the-angdang-lo. 4Lapen Arnam thek-long-lo kethe-ang mesen; lapen Arnam kethe-ang pen kangting thak-lo. 5Kethe-ang aphan Anerlo pusi Arnam irlo, lapen kangting aphan Ajo pusi irlo. Lapen aningve lapen adap nangdolo, la kecheng arni lo.
6Anke Arnam pulo, “Lang-heihei angbong sining-inghun angpong padonang, lapen lang-heihei pen lang-heihei thakdak lonang.” 7Lapen Arnam sining-inghun angpong selamsi la aber kedo alang-heihei lapen la athak kedo alang-heihei pen thakdak-lo. Lasi la plang-lo. 8Lapen Arnam angpong aphan “Sining-inghun” pusi irlo. Ningve apor jut si adap nangtheang-lo, la ke hini arnilo.
9Anke Arnam pulo, “sining-heihei kedo aber alang-heihei an elong adim padopet lonang, lapen kekrengdang alongle nangpaklang lonang.” Lapen la plang-lo. 10Kekrengdang alongle aphan Arnam Pirthe pusi irlo, lapen kechingrumtang alang-heihei aphan Alangli Talo-heihei pusi irlo. Lapen Arnam thek-long-lo la mesen. 11Lapen Arnam pulo, “Pirthe athak bap-bi, arong kevang athengpi-thengphrang ason ason, lapen athe-kepathe lapen aklim-kevang athesere arong-heihei arong pavangnang, arongtin ta ajat ajat ateng le pirthe athak pavangnang.” Lapen la plang-lo. 12Pirthe athak bap, ajat ateng arong kevang athengpi arong-heihei, aklim kevang athesere athengpi arong-heihei, arongtin ajat ateng pen arong vang-lo. Lapen Arnam thek-long-lo, la mesen. 13Lapen ningvelo lapen adap nangklang-lo, la kethom arni lo.
14Lapen Arnam pulo, “ajo pen anerlo kepaprekjisi sining-heihei a-archok along kethe-ang-heihei padonang; lapen lahei isi angthek-heihei aphan lapen asek aphan lapen arni arni aphanlo lapen aningkan-ningkan aphanlo, 15lapen pirthe athak kepathe-angjile sining-heihei archok along kethe-ang-heihei padonang.” Lapen la plang-lo. 16Lapen Arnam kethedung akethe-ang-heihei pinchong-lo, thedung akethe-ang ke anerlo aputhak kepangriji aphan lapen bimuchot akethe-ang ke ajo kepangriji aphan lo; Alangli chiklolongso-heihei ta pinchong-lo. 17Pirthe athak kepathe-angjisi Arnam lahei sining-heihei archok along bilo, 18anerlo lapen ajo aputhak kepangrijisi lapen kangting pen kethe-ang kepaprekjisi bilo. Lapen Arnam thek-long-lo la mesen. 19Lapen arni ningvelo, lapen adap nangklang-lo, la phli arnilo.
20Lapen Arnam pulo, “Lang-heihei arlo lang-api ahur-heihei padonang, lapen pirthe athak sining-heihei archok angbong vo atum pangjarnang.” 21Lasi talo apithepi keklimvoi api-an, lang a-ok ahur lapen halatum ajat kedo-an avo-heihei Arnam thip-lo, lapen Arnam thek-long-lo, la langmesen. 22Lapen latum aphan Arnam hirjume pisi pulo, “Chanri-chanjainon, ongdung-ra talo-heihei alang arlo dothipnon; lapen vo atum pirthe athak pachanlonang.” 23Ningvelo lapen adap nangklang-lo, la pho arnilo.
24Anke Arnam pulo, “Pirthe athak ajat ajat amarat api padonang: Kepangreng lapen keklimjam marat api akethe lapen akebi ajat ajat pirthe athak padonang.” Lapen la plang-lo. 25Lasi pirthe athak ajat ajat api mate kepangreng api ajat ajat lapen longle athak keklim ajat ajat api Arnam pinchong-lo. Lapen Arnam thek-long-lo la mesen.
26Anke Arnam pulo, “Etum e-arje atengthot monit pinchong lonang, Etum asonthot; lapen latum talo alang-ok aputhak lapen kangjar avo atum aputhak, lapen pi atum aputhak, lapen pirthe adang aputhak, lapen pirthe athak keklimjam kebi-kethe an aputhak latum papangri lonang.” 27Lasi monit aphan Arnam amethang a-arje asonthot pinchong-lo, Arnam a-arjesi Alangli la aphan pinchong-lo; pinso lapen arlo ta Alangli latum aphan pinchong-lo, 28Lapen latum aphan Arnam ahirjume pisi pulo, “Chanri-chanjai-non, lapen nangso-nangsu pirthe athak plengset-ra latum aphan pangrinon, lapen talo alang-ok aputhak lapen kangjar avo atum aputhak, lapen pirthe athak kejuijam kereng-et api-heihei aputhak chepahemphu non.” 29Lapen Arnam pulo, “Langtha, pirthe adang amu pen arong kevang athengpi arongtin, lapen athe pen arong kevang athengpi asontin Ne nangtum aphan nangpitang-lo; nangtum lahei cholong-lo. 30Lapen pirthe api-an, lapen kangjar avo-an, lapen pirthe athak keklimjam api an, achethe kevangphun api an, nangtum kechoji aphan kelirseng ahan arong nangpitang-lo.” Lapen la plang-lo. 31Lapen Arnam kepinchong asontin chethek-longsi aning chedokpik-lo. Lapen ningvelo, lapen adap nangklang-lo, la throk arnilo.

©2010 Bible Society of India

Més informació sobre BAIBEL KANGTHIR