GÉNESIS 1:8

GÉNESIS 1:8 NCHBI

Huan campa oncac ajacat quitocaxti “ilhuicacti”. Huan panoc tiotac huan panoc ijnaloc. Huan ya ni elqui nopa ompa tonali.
NCHBI: Icamanal toteco; Santa Biblia
Comparteix

Plans de lectura i devocionals gratuïts relacionats amb GÉNESIS 1:8