GÉNESIS 1:3

GÉNESIS 1:3 NCHBI

Huan Toteco Dios quiijto: “¡Ma onca taahuili!” Huan oncac taahuili.
NCHBI: Icamanal toteco; Santa Biblia
Comparteix

Plans de lectura i devocionals gratuïts relacionats amb GÉNESIS 1:3