Gn 1:10

Gn 1:10 QQC

Li Yos “ch'och'” kixk'e cho'q xk'ab'a' li chaqi ru, ut “palaw” cho'q xk'ab'a' li ha' li kijunajo'k ru. Naq li Yos kiril naq us a'an
QQC: Q'eqchi Bible
Comparteix

Plans de lectura i devocionals gratuïts relacionats amb Gn 1:10