Mateu 1:9

Mateu 1:9 KDENT

Ushiyashi kummaleka Yotamu, Yotamu kummaleka Akashi, Akashi kummaleka Eshekiyashi
KDENT: Ibibiliya mu Shimakonde Imbodi Yaambi na dimbande dya Imbodi Yakala
Comparteix