Parallel

Матеј 16

16
Фарисеите бараат знак
(Мк 8,11-13; Лк 12,54-56)
1 # 12,38; 22,15.35 Тогаш пристапија кон Исус фарисеите и садукеите и, иску­шу­вајќи Го, побараа да им покаже чудо од небото. 2Тој, одговарајќи им, рече: „Навечер велите: ‚ќе биде ведро, зашто небото е црвено‘; 3а наутро: ‚денес ќе има невреме, за­што небото е матно.‘ Лицемери, изгледот на небото можете да го распознава­те, а знаците на времињата не можете? 4#12,39Род лукав и прељуботворен бара знак, но знак нема да му се даде освен знакот на пророкот Јона.“ Па оставајќи ги, си замина.
За квасецот на фарисеите
(Мк 8,14-21; Лк 12,1-6)
5И преоѓајќи на спротивната страна, учениците Негови заборавија да земат леб. 6#Лк 12,1; 1 Кор 5,6-8; Гал 5,9Исус им рече: „Внимавајте и чувајте се од квасецот фарисејски и садукејски!“ 7А тие помислија во себе и си рекоа: „Тоа е што не зедовме леб!“ 8#6,30-31; Мк 4,13Но Исус ги разбра и им рече: „Ма­ло­верни, зошто мислите во себе дека не сте зеле леб? 9#14,13-21; 15,38Уште ли не разбирате и не помните за петте леба на пет илјади души, и кол­ку кошеви собравте? 10#Мк 8,1-9Ниту за седумте леба на четири ил­јади души, и колку кошници собравте? 11#16,6Како не разбирате дека не ви зборував за леб: ‚Чувајте се од квасот фа­ри­сејски и садукејски!‘“ 12Тогаш разбраа дека Тој им беше ре­кол да се пазат не од лебниот квас, туку од учењето фарисејско и садукејско.
Сведоштвото на Петар
(Мк 8,27-30; Лк 9,18-21)
13 # 8,20 И кога дојде Исус во областа на Ке­сарија Филипова, ги праша учениците Свои и рече: „Што велат луѓето, кој е Синот Човечки?“ 14#5 Мојс 18,15; Мк 6,14-15; Лк 7,16.39; 9,7-8; 24,19; Јн 4,19Тие одговорија: „Едни дека е Јован Крстител, други дека е Илија, а некои дека е Еремија или дека е еден од пророците.“ 15А Тој им рече: „А вие, што мисли­те, Кој сум Јас?“ 16#4,3; 14,33; Јн 6,69Симон Петар одговори и рече: „Ти си Христос, Синот на живиот Бог.“ 17#Рим 7,5; Гал 1,16Тогаш Исус му одговори и рече: „Блажен си ти, Симоне, сине Јонин, зашто тело и крв не ти го открија тоа, туку Мојот Отец, Кој е на небесата. 18#Јн 1,42; 1 Птр 1,1; 3,19А Јас тебе ти велам: ти си Петар и на тој камен#16,18 Игра на зборови, зашто и Петар значи камен. Сепак, личното име е Петрос, а втората именка е петра. ќе ја изградам црквата Своја, и вратите на пеколот нема да ја надвладеат. 19#Ис 22,22И ќе ти ги дадам клучевите од не­бесното царство, и што ќе сврзеш на земјата, ќе биде сврзано на небесата; а што ќе разврзеш на земјата, ќе биде разврзано и на небесата.“ 20#8,4Тогаш Исус им заповеда на уче­ниците Свои да не кажуваат никому дека Тој е Христос.
Исус ги навестува Својата смрт и воскресение
(Мк 8,31-33; Лк 9,22)
21 # 17,12.22-23; 20,17-19; 27,63; Лк 13,32-33; Дела 10,40; 1 Кор 15,3-4 Оттогаш почна Исус на Своите уче­ници да им открива дека Тој треба да отиде во Ерусалим и да пострада многу од старешините, првосвештениците и книжниците и да биде убиен, и на третиот ден да воскресне. 22А Петар Го повлече настрана, поч­на да Му говори, зборувајќи: „Биди ми­лостив кон Себе, Господи; тоа со Тебе нема да се случи!“ 23#4,10Но Тој се заврте и му рече на Пе­тар: „Бегај од Мене, сатано! Ти си Ми соблазна, зашто мислиш не за она што е Божјо, туку за она што е човечко!“
Патот за следбениците на Исус
(Мк 8,34–9,1; Лк 9,23-27)
24 # 4,19; 10,38; Лк 14,27 Тогаш Исус им рече на учениците Свои: „Ако некој сака да врви по Мене, нека се одрече од себе, нека го земе својот крст и нека Ме следи; 25#10,39; Лк 17,33; Јн 12,25-26зашто, кој сака да го спаси животот свој, ќе го загуби; а кој ќе го загуби својот живот заради Мене, ќе го најде: 26зашто, каква полза е за човек ако го придобие целиот свет, а на душата своја ѝ напакости? Или каков откуп ќе даде човек за својата душа? 27#8,20; Пс 62,12; Изреки 24,12; Рим 2,6; 2 Сол 1,7Зашто Синот Човечки ќе дојде во славата на Својот Отец, со ангелите Свои, и тогаш ќе му даде на секој спо­ред делата негови. 28#10,23; 24,30.34; 26,64Вистина ви велам: тука стојат некои што нема да вкусат смрт додека не Го видат Синот Човечки како доаѓа во царството Свое.“