Iсус Навин 7:13

Iсус Навин 7:13 UBIO

Устань, освяти народ та й скажеш: Освятіться на завтра, бо так сказав Господь, Бог Ізраїлів: Закляте серед тебе, Ізраїлю! Ти не зможеш устояти перед своїми ворогами, аж доки ви не викинете з-поміж себе того заклятого.
UBIO: Біблія в пер. Івана Огієнка, 1962
Поділитися