Вiд Iвана 6:47

Вiд Iвана 6:47 UBIO

Поправді, поправді кажу Вам: Хто вірує в Мене, життя вічне той має.
UBIO: Біблія в пер. Івана Огієнка, 1962
Поділитися