Yemliğe Yolculuk

70 günden 1. gün • Günün okuması

Teşvik Sözleri

O'nun Kim Olduğunu HatırlayınTanrı kutlamaları sever. Kutsal Kitap tarihi boyunca, O'nun önemli olayları bir anıtla işaretlediğini - ya da O'nun inanılmaz kurtarıcı gücünü ve halkına duyduğu sevgisini gösterdiği belli zamanları anmak için yıllık bir kutlamaya davet ettiğini görürüz.Bu tür kutlamaları yerine getirmek neden önemlidir?Çünkü Tanrı, kim olduğunu ve bizim için neler yaptığını daha derinden hatırlamamızı ister. Bunları tüm doluluğuyla anlamamız için hem beden hem de ruhen bu gerçekleri deneyim etmeye ihtiyaç duyduğumuzu bilir.Doğuş Bayramında imanlılar, bu harika olayı diğerlerinden farklı olarak anma ve kutlama fırsatına sahiptirler: Tanrı beden alarak dünyaya geldi ve bize kendisine dönüş yolunu gösterdi.Etkinlik: Noel'i evinden uzakta geçirecek olan güvenlik kuvvetlerinde çalışan birine cesaret verici bir mektup yazın.