Kafanızda Yarattığınız Filler İçin Dua Etmek- Cesurca Dua Etmek

7 günden 1. gün • Günün okuması

Teşvik Sözleri
"""Duanın Sınırı Yoktur""

Duanızın etkinliği sizin duaya kendinizi ne kadar verdiğiniz ile ilgilidir ve duanızın sınırlarını ancak kendiniz belirleyebilirsiniz.

Kişisel dualarınızın sınırları çoğu zaman Kutsal Kitap'ı az okumaktan kaynaklanır ve aslında bu sınırları kendi kafamızda yaratırız.

Suçluluk hissi ya da Tanrı'nın sizin duanıza cevap vermeyeceği hissi çoğu zaman dua ederken içimizde hissettiğimiz bir duygudur. Bu tür duygular yüzünden dua ederken isteklerimize bir limit koymak zorunda hissederiz ve buna utanç duygusu eşlik eder. "