Matta 1

1
İsa Mesihʼin soyu
(Luka 3:23‑38)
1İbrahimʼin ve Davudʼun soyundan gelen İsa Mesihʼin#1:1 İsa Mesihʼin Mesih Allahʼın Tevratʼta İsrail halkına söz verdiği kurtarıcıdır. Göreve atanmak için meshedilen yani üzerine zeytinyağı sürülen kişi demektir. soy kaydı şöyledir:
2İbrahim, İshakʼın babasıydı.
İshak, Yakubʼun babasıydı.
Yakub, Yahuda ve kardeşlerinin babasıydı.
3Yahuda, Tamarʼdan doğan Peres ve Zerahʼın babasıydı.
Peres, Hesronʼun babasıydı.
Hesron, Ramʼın babasıydı.
4Ram, Amminadavʼın babasıydı.
Amminadav, Nahşonʼun babasıydı.
Nahşon, Salmonʼun babasıydı.
5Salmon, Rahav tarafından Boazʼın babasıydı.
Boaz, Rut tarafından Ovedʼin babasıydı.
Oved, İşayʼın babasıydı.
6İşay, Kral Davudʼun babasıydı.
Davud, Uriyaʼnın karısından doğan Süleymanʼın babasıydı.
7Süleyman, Rehavamʼın babasıydı.
Rehavam, Aviyaʼnın babasıydı.
Aviya, Asaʼnın babasıydı.
8Asa, Yehoşafatʼın babasıydı.
Yehoşafat, Yehoramʼın babasıydı.
Yehoram, Uzziyaʼnın babasıydı.
9Uzziya, Yotamʼın babasıydı.
Yotam, Ahazʼın babasıydı.
Ahaz, Hizkiyaʼnın babasıydı.
10Hizkiya, Manaşeʼnin babasıydı.
Manaşe, Amonʼun babasıydı.
Amon, Yoşiyaʼnın babasıydı.
11Yoşiya, Yekonya#1:11 Yekonya Yehoyakin adının başka bir şeklidir. ve kardeşlerinin babasıydı.
Bunlar, İsrail halkının Babilʼe sürüldüğü zaman doğdular.#1:11 İsrail halkının Babilʼe sürüldüğü zaman Babil kralı Nebukadnezar İ.Ö. 586ʼda Yeruşalimʼi yani Kudüsʼü yerle bir etti ve Yahudi halkını Babilʼe sürdü.
12Yekonya, halk Babilʼe sürüldükten sonra doğan Şealtiyelʼin babasıydı.
Şealtiyel, Zerubbabilʼin babasıydı.
13Zerubbabil, Avihudʼun babasıydı.
Avihud, Elyakimʼin babasıydı.
Elyakim, Azorʼun babasıydı.
14Azor, Sadokʼun babasıydı.
Sadok, Ahimʼin babasıydı.
Ahim, Elihudʼun babasıydı.
15Elihud, Elazarʼın babasıydı.
Elazar, Mattanʼın babasıydı.
Mattan, Yakubʼun babasıydı.
16Yakub, Meryemʼin kocası olan Yusufʼun babasıydı. Meryemʼden Mesih diye bilinen İsa doğdu.
17Böylece İbrahimʼden Davudʼa kadar on dört kuşak, Davudʼdan İsrail halkının Babilʼe sürüldüğü zamana kadar da on dört kuşak vardır. Halkın Babilʼe sürüldüğü zamandan Mesihʼe kadar yine on dört kuşak vardır.
İsaʼnın doğumu
(Luka 2:1‑7)
18İsa Mesihʼin doğması şöyle oldu: Oʼnun annesi Meryem, Yusufʼla nişanlıydı.#1:18 Meryem, Yusufʼla nişanlıydı O zamanın adetlerine göre nişan eşlerini birbirine bağlardı. Nişanı bozmak ancak boşanmayla mümkündü. Onlar birleşmeden önce Meryemʼin Kutsal Ruhʼtan gebe olduğu anlaşıldı. 19Meryemʼin nişanlısı Yusuf iyi bir adamdı. Meryemʼi halkın gözünde rezil etmek istemedi. Bunun için nişanı sessizce bozmak niyetindeydi.
20Yusuf tam bunu düşünürken, Rabbin bir meleği ona rüyada göründü. Ona, “Ey Davud oğlu Yusuf” dedi. “Meryemʼi karın olarak yanına almaktan korkma. Çünkü ondaki bebek Kutsal Ruhʼtandır. 21O bir oğul doğuracak. Adını İsa#1:21 İsa “Rab kurtarır” anlamına gelen İbranice Yehoşua adının kısaltmasıdır. koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak.”
22Bütün bunlar, Rabbin peygamber aracılığıyla söylediği şu söz yerine gelsin diye oldu:
23“İşte bakire kız gebe kalacak, bir oğul doğuracak.
Oʼnun adını İmmanuel koyacaksınız.”#1:23 Yeşaya 7:14
İmmanuel, “Allah bizimle” demektir.
24Yusuf uykudan kalkınca, Rabbin meleğinin ona buyurduğu gibi yaptı. Meryemʼi karısı olarak yanına aldı. 25Ama Meryem oğlunu doğurana kadar Yusuf onunla birleşmedi. Çocuğun adını İsa koydu.

Seçili Olanlar:

Matta 1: TTT

Vurgu

Paylaş

Kopyala

None

Önemli anlarınızın tüm cihazlarınıza kaydedilmesini mi istiyorsunuz? Kayıt olun ya da giriş yapın

YouVersion, deneyiminizi kişiselleştirmek için tanımlama bilgileri kullanır. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikamızda açıklandığı şekilde çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz