TİTUS 2:11

TİTUS 2:11 TCL02

Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş

TİTUS 2:11

Paylaş