MEZMURLAR 66
TCL02

MEZMURLAR 66

66
66. Mezmur
Müzik şefi için - İlahi - Mezmur
1Ey yeryüzündeki bütün insanlar,
Tanrı'ya sevinç çığlıkları atın!
2Adının yüceliğine ilahiler söyleyin,
O'na görkemli övgüler sunun!
3“Ne müthiş işlerin var!” deyin Tanrı'ya,
“Öyle büyük gücün var ki,
Düşmanların eğiliyor önünde.
4Bütün yeryüzü sana tapınıyor,
İlahiler okuyor, adını ilahilerle övüyor.” Sela
5Gelin, bakın Tanrı'nın neler yaptığına!
Ne müthiş işler yaptı insanlar arasında:
6 # Çık.14:21 #Yşu.3:14-17 Denizi karaya çevirdi,
Atalarımız yaya geçtiler ırmaktan.
Yaptığına sevindik orada.
7Kudretiyle sonsuza dek egemenlik sürer,
Gözleri ulusları süzer;
Başkaldıranlar gurura kapılmasın! Sela
8Ey halklar, Tanrımız'a şükredin,
Övgülerini duyurun.
9Hayatımızı koruyan,
Ayaklarımızın kaymasına izin vermeyen O'dur.
10Sen bizi sınadın, ey Tanrı,
Gümüş arıtır gibi arıttın.
11Ağa düşürdün bizi,
Sırtımıza ağır yük vurdun.
12İnsanları başımıza çıkardın,
Ateşten, sudan geçtik.
Ama sonra bizi bolluğa kavuşturdun.
13 Yakmalık sunularla evine gireceğim,
Adaklarımı yerine getireceğim,
14Sıkıntı içindeyken dudaklarımdan dökülen,
Ağzımdan çıkan adakları.
15Yakılan koçların dumanıyla semiz hayvanlardan
Sana yakmalık sunular sunacağım,
Tekeler, sığırlar kurban edeceğim. Sela
16Gelin, dinleyin, ey sizler, Tanrı'dan korkanlar,
Benim için neler yaptığını size anlatayım.
17Ağzımla O'na yakardım,
Övgüsü dilimden düşmedi.
18Yüreğimde kötülüğe yer verseydim,
Rab beni dinlemezdi.
19Oysa Tanrı dinledi beni,
Kulak verdi duamın sesine.
20Övgüler olsun Tanrı'ya,
Çünkü duamı geri çevirmedi,
Sevgisini benden esirgemedi.

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi), The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları 2001, 2008

Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008 Hakkında Daha Fazlasını Öğrenin