MEZMURLAR 64
TCL02

MEZMURLAR 64

64
64. Mezmur
Müzik şefi için - Davut'un mezmuru
1Ey Tanrı, kulak ver sesime yakındığım zaman,
Hayatımı düşman korkusundan koru.
2Kötülerin gizli tasarılarından,
O suçlu güruhun şamatasından esirge beni.
3Onlar dillerini kılıç gibi bilemiş,
Acı sözlerini ok gibi hedefe yöneltmişler,
4Pusularından masum insanın üzerine atmak için.
Ansızın vururlar, hiç çekinmeden.
5Birbirlerini kötülük yapmaya iter,
Gizli tuzaklar tasarlarken,
“Kim görecek?” derler.
6Haksızlık yapmayı düşünür,
“Kusursuz bir plan yaptık!” derler.
İnsanın içi ve yüreği derin bir sırdır, bilinmez.
7Ama Tanrı onlara ok atacak,
Ansızın yaralanacaklar.
8Dilleri yüzünden yıkıma uğrayacaklar,
Hallerini gören herkes alayla baş sallayacak.
9Bütün insanlar korkuya kapılacak,
Tanrı'nın işini duyuracak,
O'nun yaptıkları üzerinde düşünecekler.
10Doğru insan RAB'de sevinç bulacak,
O'na sığınacak,
Bütün temiz yürekliler O'nu övecek.

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi), The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları 2001, 2008

Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008 Hakkında Daha Fazlasını Öğrenin