MEZMURLAR 2
TCL02

MEZMURLAR 2

2
2. Mezmur
1 # Elç.4:25-26 Nedir uluslar arasındaki bu kargaşa,
Neden boş düzenler kurar bu halklar?
2Dünyanın kralları saf bağlıyor,
Hükümdarlar birleşiyor
RAB'be ve meshettiği krala#2:2 “Meshettiği krala”: İbranice “Meshettiğine”. karşı.
3“Koparalım onların kayışlarını” diyorlar,
“Atalım üzerimizden bağlarını.”
4Göklerde oturan Rab gülüyor,
Onlarla eğleniyor.
5Sonra öfkeyle uyarıyor onları,
Gazabıyla dehşete düşürüyor
6Ve, “Ben kralımı
Kutsal dağım Siyon'a oturttum” diyor.
7 # Elç.13:32-33; İbr.1:5; 5:5 RAB'bin bildirisini ilan edeceğim:
Bana, “Sen benim oğlumsun” dedi,
“Bugün ben sana baba oldum.
8Dile benden, miras olarak sana ulusları,
Mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim.
9 # Va.2:26-28; 12:5; 19:15 Demir çomakla kıracaksın#2:9 Masoretik metin “Kıracaksın”, Septuaginta, Süryanice “Güdeceksin”. onları,
Çömlek gibi parçalayacaksın.”
10Ey krallar, akıllı olun!
Ey dünya önderleri, ders alın!
11 RAB'be korkuyla hizmet edin,
Titreyerek sevinin.
12Oğulu öpün ki öfkelenmesin,
Yoksa izlediğiniz yolda mahvolursunuz.
Çünkü öfkesi bir anda alevleniverir.
Ne mutlu O'na sığınanlara!

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi), The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları 2001, 2008

Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008 Hakkında Daha Fazlasını Öğrenin