SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 3
TCL02

SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 3

3
Bilgenin Yolu
1Oğlum, unutma öğrettiklerimi,
Aklında tut buyruklarımı.
2Çünkü bunlar ömrünü uzatacak,
Yaşam yıllarını, esenliğini artıracaktır.
3Sevgiyi, sadakati hiç yanından ayırma,
Bağla onları boynuna,
Yaz yüreğinin levhasına.
4 # 1Sa.2:26; Luk.2:52 Böylece Tanrı'nın ve insanların gözünde
Beğeni ve saygınlık kazanacaksın.
5 RAB'be güven bütün yüreğinle,
Kendi aklına bel bağlama.
6Yaptığın her işte RAB'bi an,
O senin yolunu düze çıkarır.
7 # Rom.12:16 Kendini bilge biri olarak görme,
RAB'den kork, kötülükten uzak dur.
8Böylece bedenin sağlık
Ve ferahlık bulur.
9Servetinle ve ürününün turfandasıyla
RAB'bi onurlandır.
10O zaman ambarların tıka basa#3:10 “Tıka basa” ya da “Tahılla”. dolar,
Teknelerin yeni şarapla dolup taşar.
11 # İbr.12:5-6 #Eyü.5:17 Oğlum, RAB'bin terbiye edişini hafife alma,
O'nun azarlamasından usanma.
12 # Va.3:19 Çünkü RAB, oğlundan hoşnut bir baba gibi,
Sevdiğini azarlar.
13Bilgeliğe erişene,
Aklı bulana ne mutlu!
14Gümüş kazanmaktansa onu kazanmak daha iyidir.
Onun yararı altından daha çoktur.
15Daha değerlidir mücevherden,
Dileyeceğin hiçbir şey onunla kıyaslanamaz.
16Sağ elinde uzun ömür,
Sol elinde zenginlik ve onur vardır.
17Yolları sevinç yollarıdır,
Evet, bütün yolları esenliğe çıkarır.
18Bilgelik yaşam ağacıdır ona sarılanlara,
Ne mutlu ona sımsıkı tutunanlara!
19 RAB dünyanın temelini bilgelikle attı,
Gökleri akıllıca yerleştirdi.
20Bilgisiyle enginler yarıldı,
Bulutlar suyunu verdi.
21Oğlum, sağlam öğüde, sağgörüye tutun.
Sakın gözünü ayırma onlardan.
22Onlar sana yaşam verecek
Ve boynuna güzel bir süs olacak.
23O zaman güvenlik içinde yol alırsın,
Sendelemeden.
24Korkusuzca yatar,
Tatlı tatlı uyursun.
25Beklenmedik felaketten,
Ya da kötülerin uğradığı yıkımdan korkma.
26Çünkü senin güvencen RAB'dir,
Tuzağa düşmekten seni O koruyacaktır.
27Elinden geldikçe,
İyiliğe hakkı olanlardan iyiliği esirgeme.
28Elinde varken komşuna,
“Bugün git, yarın gel, o zaman veririm” deme.
29Sana güvenerek yanında yaşayan komşuna
Kötülük tasarlama.
30Sana kötülük etmemiş biriyle
Yok yere çekişme.
31Zorba kişiye imrenme,
Onun yollarından hiçbirini seçme.
32Çünkü RAB sapkınlardan tiksinir,
Ama doğruların candan dostudur.
33 RAB kötülerin evini lanetler,
Doğruların oturduğu yeriyse kutsar.
34 # Yak.4:6; 1Pe.5:5 RAB alaycılarla alay eder,
Ama alçakgönüllülere lütfeder.
35Bilge kişiler onuru miras alacak,
Akılsızlara yalnız utanç kalacak.

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi), The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları 2001, 2008

Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008 Hakkında Daha Fazlasını Öğrenin