FİLİPİLİLER 1:9

FİLİPİLİLER 1:9 TCL02

Duam şu ki, sevginiz, bilgi ve her tür sezgiyle durmadan artsın.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş

FİLİPİLİLER 1:9

Paylaş

Ücretsiz Okuma Planları FİLİPİLİLER 1:9