NAHUM 1
TCL02

NAHUM 1

1
1 # Yşa.10:5-34; 14:24-27; Sef.2:13-15 Ninova ile ilgili bildiri, Elkoşlu Nahum'un görümünü anlatan kitaptır.
Rab'bin Ninova'ya Öfkesi
2 RAB kıskanç, öç alıcı bir Tanrı'dır.
Öç alır ve gazapla doludur.
Hasımlarından öç alır,
Düşmanlarına karşı öfkesi süreklidir.
3 RAB tez öfkelenmez ve çok güçlüdür.
Suçlunun suçunu asla yanına koymaz.
Geçtiği yerde kasırgalar, fırtınalar kopar.
O'nun ayaklarının tozudur bulutlar.
4Bir buyrukla kurutur denizi,
Kurutur bütün ırmakları.
Solar Başan'ın, Karmel Dağı'nın yeşillikleri
Ve Lübnan'ın çiçekleri.
5Dağlar RAB'bin önünde titrer,
Erir tepeler.
Yer sarsılır önünde.
Dünya ve üzerinde yaşayanların tümü titrer.
6O'nun gazabına kim karşı durabilir,
Kim dayanabilir kızgın öfkesine?
Ateş gibi dökülür öfkesi,
Kayaları paramparça eder.
7 RAB iyidir,
Sığınaktır sıkıntı anında.
Korur kendisine sığınanları.
8Ama Ninova'yı azgın sellerle yok edecek,
Düşmanlarını karanlığa sürecek.
9 RAB'be karşı neler tasarlarsanız,
Hepsini yok edecek.
İkinci kez kimse karşı koyamayacak.
10Birbirine dolaşmış dikenler gibi,
Kuru anız gibi,
Yanıp biteceksiniz, ey ayyaşlar.
11Ey Ninova, RAB'be karşı kötülük tasarlayan,
Şer öğütleyen kişi senden çıktı.
12 RAB diyor ki,
“Asurlular güçlü ve çok olsalar bile, yok olup gidecekler.
Ey halkım, seni sıkıntıya soktuysam da, bir daha sokmayacağım.
13Şimdi boyunduruğunu parçalayıp üzerindeki bağları koparacağım.”
14 RAB, “Artık soyunu sürdürecek torunların olmasın”
Diye buyurdu, ey Ninova.
“Tanrılarının tapınağındaki oyma ve dökme putları yok edeceğim” diyor.
“Mezarını hazırlayacağım.
Çünkü sen aşağılıksın.”
15 # Yşa.52:7 İşte, müjde getirenin ayakları dağları aşıp geliyor,
Size esenlik haberini getiriyor.
Ey Yahudalılar, bayramlarınızı kutlayın,
Adak sözünüzü yerine getirin.
O kötü ulusun istilasına uğramayacaksınız bir daha.
Çünkü o büsbütün yok edildi.

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi), The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları 2001, 2008


Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008 Hakkında Daha Fazlasını Öğrenin

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.