YUHANNA 3:16

YUHANNA 3:16 TCL02

“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş

YUHANNA 3:16

Paylaş