YUHANNA 14:21

YUHANNA 14:21 TCL02

Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur. Beni seveni Babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim.”
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş

YUHANNA 14:21

Paylaş

Ücretsiz Okuma Planları YUHANNA 14:21