İBRANİLER 5
TCL02
5
1İnsanlar arasından seçilen her başkâhin, günahlara karşılık sunular ve kurbanlar sunmak üzere Tanrı'yla ilgili konularda insanları temsil etmek için atanır. 2Bilgisizlere, yoldan sapanlara yumuşak davranabilir. Çünkü kendisi de zayıflıklarla kuşatılmıştır. 3#Lev.9:7 Bundan ötürü, halk için olduğu gibi, kendisi için de günah sunusu sunmak zorundadır. 4#Çık.28:1 Kimse başkâhin olma onurunu kendi kendine alamaz; ancak Harun gibi, Tanrı tarafından çağrılırsa alır. 5#Mez.2:7 Nitekim Mesih de başkâhin olmak için kendi kendini yüceltmedi. O'na,
“Sen benim Oğlum'sun,
Bugün ben sana Baba oldum”
diyen Tanrı O'nu yüceltti. 6#Mez.110:4 Başka bir yerde de diyor ki,
“Melkisedek düzeni uyarınca
Sen sonsuza dek kâhinsin.”
7 # Mat.26:36-46; Mar.14:32-42; Luk.22:39-46 Mesih, yeryüzünde#5:7 “Yeryüzünde”: Grekçe “Bedende”. olduğu günlerde kendisini ölümden kurtaracak güçte olan Tanrı'ya büyük feryat ve gözyaşlarıyla dua etti, yakardı ve Tanrı korkusu nedeniyle işitildi. 8Oğul olduğu halde, çektiği acılarla söz dinlemeyi öğrendi. 9Yetkin kılınınca, sözünü dinleyen herkes için sonsuz kurtuluş kaynağı oldu. 10Çünkü Tanrı tarafından Melkisedek düzeni uyarınca başkâhin atanmıştı.
Temel İlkeleri Aşıp İlerleyin
11Bu konuda söyleyecek çok sözümüz var, ama kulaklarınız uyuştuğu için anlatmak zor. 12#1Ko.3:2 Şimdiye dek öğretmen olmanız gerekirken, Tanrı sözlerinin temel ilkelerini size yeni baştan öğretecek birine ihtiyacınız var. Size yine süt gerekli, katı yiyecek değil! 13Sütle beslenen herkes bebektir ve doğruluk sözünde deneyimsizdir. 14Katı yiyecek, yetişkinler içindir; onlar duyularını iyi ile kötüyü ayırt etmek üzere alıştırmayla eğitmiş kişilerdir.

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi), The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları 2001, 2008

Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008 Hakkında Daha Fazlasını Öğrenin