KOLOSELİLER 4
TCL02

KOLOSELİLER 4

4
1 # Ef.6:9 Ey efendiler, gökte sizin de bir Efendiniz olduğunu bilerek kölelerinize adalet ve eşitlikle davranın.
Çeşitli Öğütler
2Kendinizi duaya verin. Duada uyanık kalın, şükredin. 3Aynı zamanda bizim için de dua edin ki Tanrı, sözünü yaymamız ve uğruna hapsedildiğim Mesih sırrını açıklamamız için bize bir kapı açsın. 4Bu sırrı gerektiği gibi açıklıkla bildirebilmem için dua edin.
5 # Ef.5:16 Sizden olmayanlara karşı bilgece davranın. Fırsatı değerlendirin. 6Sözünüz tuzla terbiye edilmiş gibi her zaman lütufla dolu olsun. Böylece herkese nasıl karşılık vermek gerektiğini bileceksiniz.
Son Selamlar
7 # Elç.20:4; 2Ti.4:12 #Ef.6:21-22 Rab yolunda emektaşım ve güvenilir bir hizmetkâr olan sevgili kardeşimiz Tihikos, benimle ilgili her şeyi size bildirecektir. 8İşte bu amaçla, durumumuzu iletmesi ve yüreklerinize cesaret vermesi için kendisini size gönderiyorum. 9#Flm.10-12 Onunla birlikte, sizden biri olan, güvenilir ve sevgili kardeş Onisimos'u da gönderiyorum. Burada olup biten her şeyi size bildirecekler.
10 # Elç.12:12,25; 15:37-39; 19:29; 27:2; Flm.23-24 Hapishane arkadaşım Aristarhus ve Barnaba'nın yeğeni Markos size selam ederler. Markos'la ilgili buyruklar aldınız; yanınıza gelirse kendisini kabul edin. 11Yustus diye tanınan Yeşu da size selam eder. Tanrı'nın Egemenliği için çalışan emektaşım Yahudiler yalnız bunlardır. Bunlar bana teselli oldular. 12#Kol.1:7; Flm.23-24 Sizden biri ve Mesih İsa'nın kulu olan Epafras size selam eder. Tanrı'nın her isteğinden emin, yetkin kişiler olarak ayakta kalasınız diye sizin için her zaman duayla mücadele ediyor. 13Gerek sizin gerekse Laodikya ve Hierapolis'tekiler için çok emek verdiğine tanıklık ederim. 14#2Ti.4:10-11; Flm.23-24 Sevgili hekim Luka'yla Dimas da size selam ederler.
15Laodikya'daki kardeşlere, Nimfa'ya#4:15 “Nimfa”: Bir kadın adı. ve evindeki topluluğa selam edin. 16Bu mektup aranızda okunduktan sonra Laodikya kilisesine de okutun. Siz de Laodikya'dan gelecek mektubu okuyun. 17#Flm.1-2 Arhippus'a, “Rab yolunda üstlendiğin görevi tamamlamaya dikkat et!” deyin.
18Ben Pavlus bu selamı elimle yazıyorum. Zincire vurulduğumu unutmayın. Tanrı'nın lütfu sizinle birlikte olsun.

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi), The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları 2001, 2008


Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008 Hakkında Daha Fazlasını Öğrenin

Her gün Tanrı ile yakınlık aramanız için sizi cesaretlendiriyor ve bu mücadeleye davet ediyor.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.