KOLOSELİLER 2:6

KOLOSELİLER 2:6 TCL02

Bu nedenle Rab Mesih İsa'yı nasıl kabul ettinizse, O'nda öylece yaşayın.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş

KOLOSELİLER 2:6

Paylaş