Rimljanom 12:2 CHR

Rimljanom 12:2 CHR

2In ne ravnajte se po tem svetu, temveč premenite se#Ali: preobražajte se, vršite svojo preobrazbo. po obnovitvi uma svojega, da izkušate, kaj je volja Božja dobra in prijetna in popolna#Ali: volja Božja: kar je dobro, prijetno in popolno..