Psalmi 118:1-4 CHR

Psalmi 118:1-4 CHR

1 # Ps 106,1 Hvalite Gospoda, ker je dobrotljiv, ker vekomaj traja milost njegova! 2Reci torej, Izrael: Da, vekomaj traja milost njegova! 3Recite torej, družina Aronova: Da, vekomaj traja milost njegova! 4Rekó naj, kateri se boje Gospoda: Da, vekomaj traja milost njegova!