Sv. Matevž 14:14 CHR

Sv. Matevž 14:14 CHR

14In Jezus izide in ugleda veliko množico, in zasmilijo se mu ter ozdravi njih bolnike.