Efežanom 5:15-16 CHR

Efežanom 5:15-16 CHR

15Glejte torej, da živite previdno, ne kakor nemodri, ampak kakor modri, 16#Kol 4,5in skrbno rabite čas, ker dnevi so hudi.

Free Reading Plans and Devotionals related to Efežanom 5:15-16