Матей 5:21

Матей 5:21 НП

„Слушали сте, че бе казано на древните израилтяни: Не убивай, а онзи, който убие, ще бъде намерен за виновен пред съда.
НП: Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги)
Поделиться