SAN JUAN 2:3

SAN JUAN 2:3 MIENT

De nī ndoco vino. De naná Jesús nī ncāhān ña jíín yā: Nī ndoco vino ndá ji, ncachī ña.
MIENT: Nuevo Testamento en mixteco de Ocotepec
Поделиться

Бесплатные планы чтения и наставления относятся к SAN JUAN 2:3