San Lucas 24
COKNT
24
Tɨꞌɨj huatájuuriacaꞌ ɨ Jesús
(Mt. 28:1-10; Mr. 16:1-8; Jn. 20:1-10)
1Tɨꞌɨj atyojoꞌréꞌnyej aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze taꞌnájcaj ɨ itéerij, íiyaꞌ muꞌuj ujóꞌjuꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ úucaa, matɨꞌɨj mij tyojoꞌtɨɨ ɨ maj tyámuaꞌ tyúꞌruuj ɨ tuꞌpíj tɨ naa tyiꞌtyáarɨeꞌ, matɨꞌɨj mij ujóꞌjuꞌ joꞌmaj jeꞌej yoꞌuuriajcaꞌaj. 2Matɨꞌɨj aꞌáa jaꞌráꞌaj, aj mu mij jaaséej tɨpuaꞌaj arí antácun. Ajta aꞌɨ́jna ɨ tyetyéj ɨ maj jeꞌtyájmuaj, puꞌríj antɨ́ꞌriꞌhuacaꞌaj. 3Matɨꞌɨj utyájrupij, camu cheꞌ jáatyoj ɨ tyéviraꞌ ɨ Jesús. 4Meentyij móoj aꞌɨ́jcɨ jɨn tyíꞌmuaꞌajcaj jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j huarɨ́j aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tyéviraꞌ ɨ Jesús, matɨꞌɨj jiyeꞌtzín huaꞌpuaj huataséjre ɨ tyétyacaa aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ úucaa, naa mu cuéeinaviꞌ tyíꞌchajcaꞌaj, naa mu tyityetyátatzarisimeꞌej. 5Tyámuaꞌ mu tyuꞌtátzɨɨn ɨ úucaa, aꞌɨ́j mu jɨn tyítunutaxɨj, majta ecóotutaxɨj, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ tyétyacaa, aꞌyaa mu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—¿Jiꞌnye siaj sij aꞌyan tyáꞌhuoo huaꞌ tzajtaꞌ ɨ muɨꞌchítyee ɨ tɨ arí huatájuuriacaꞌ? 6Capu cheꞌ yajáꞌhuaꞌ, jiꞌnye puꞌríj huatájuuriacaꞌ, ¿nyi sequée jamuaꞌreej jeꞌej tɨ tyajamuaatéꞌexaa tɨꞌɨj ooj ajoꞌtyávaacaꞌaj jaꞌmua jamuán aꞌájna a Galileea, 7yee tɨ aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ maj tyuꞌtátuireꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ ajta tyévij jitze huanɨeꞌhuacaꞌ aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityeetyúuchaꞌɨj mej mij yóꞌtateexɨꞌɨn? Ajta huéeicaj xɨcáj jitze huatájuurij.
8Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ úucaa, aj mu joꞌtámuaꞌreeriꞌ jeꞌej tɨ tyihuoꞌtéꞌexaaj aꞌɨ́jna ɨ Jesús. 9Aj mu mij iiráacɨj joꞌtɨj jóocun, matɨꞌɨj mij joꞌcɨ́j juchéj, aj mu mij huoꞌtéꞌexaa aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tamuáamuataꞌ japuan sɨ́ɨj aráꞌasej, majta ɨ séecan, néijmiꞌi mu huoꞌtéꞌexaa jeꞌej maj tyiꞌtɨ́j tyuꞌséj. 10Aꞌɨ́ɨmaj ɨ úucaa, aꞌɨ́ɨ mu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen, ɨ Maríia Magdala tɨ jáꞌmaꞌcan, ajta aꞌɨ́jna ɨ Juana, ajtáhuaꞌaj sɨ́ɨj ɨ Maríia náanajraꞌ tɨ puéꞌeen aꞌɨ́jcɨ ɨ Jacobo, majta séecan ɨ úucaa, aꞌɨ́ɨ mu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj aꞌɨ́ɨjma ɨ Jesús tɨ huaꞌantyíhuoj. 11Majta aꞌɨ́ɨmaj camu huáꞌtzaahuatyaꞌcaꞌaj aꞌɨ́ɨjma ɨ úucaa, jiꞌnye capu jeꞌej huáꞌmiteerastyaꞌcaꞌaj jeꞌej maj tyihuoꞌtéꞌexaaj.
12Ajta aꞌɨ́jna ɨ Pedro, aꞌɨ́ɨ pu ájchej, tɨꞌquij joꞌtéechajraa joꞌtɨj jóocun, tɨꞌquij utyájrupij. Aj puꞌij cɨ́ɨxurij tyuꞌséj tɨ áan tyajáꞌajcatyii, ajta jeꞌen jóꞌraa jéehua tyiꞌmuaꞌastɨ́j ɨ jutzájtaꞌ jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j huarɨ́j.
Aꞌájna ɨ juyéj jitze Emaús tɨ jóꞌnyaa
(Mt. 16:12-13)
13Aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze, ɨ maj huaꞌpuaj ɨ maj huaꞌ jitze ajtyámaꞌcan aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Jesús jamuán huacɨ́j, aꞌáa mu joojúꞌcaꞌaj chájtaꞌ tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Emaús, aꞌáa pu ɨmuáj putyajáꞌrɨcɨj aꞌájna a Jerusalén, aꞌchu tamuáamuataꞌ japuan sɨ́ɨj quiloometroj. 14Néijmiꞌi mu tyuꞌxájtasimeꞌej jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j huarɨ́j. 15Móocheꞌ mu tyuꞌxáatasimaꞌcaj, tɨꞌɨj Jesús ajtyáxɨɨriacaꞌ aj puꞌij huaꞌ jamuán joꞌmej. 16Majta aꞌɨ́ɨmaj camu jaamuaꞌaj. 17Tɨꞌquij Jesús aꞌyan tyihuoꞌtaꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:
—¿Tyiꞌtanyí jeꞌej setyúuꞌixaatyeꞌ aꞌyan xuujúꞌ ɨ juyéj jitze?
Matɨꞌɨj mij óohuiixɨj, muaꞌcoomuaꞌastɨ́j. 18Ajta sɨ́ɨj tɨ aꞌyan ántyapuaj tɨjɨn Cleofas, aꞌɨ́ɨ pu aꞌyan tyuꞌtanyúj tɨjɨn:
—¿Nyi pequee muáaj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ paj huayiꞌij panaꞌaj ɨ paj quee tyiꞌtɨ́j muaꞌreej jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j huarɨ́j tajimí?
19Aj puꞌij aꞌyan tyihuoꞌtaꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:
—¿Tyiꞌtanyí jeꞌej huarɨ́j?
Matɨꞌɨj mij aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ Jesús, Nazaret tɨ jáꞌmaꞌcan, aꞌɨ́ɨ pu tyíꞌxajtacaꞌaj tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ ɨ Dios jitze maꞌcan. Ajta jéehua aꞌyan tyúꞌruuj tɨ huápuɨꞌɨj juxɨeꞌveꞌ, ɨ tyeɨ́tyee jimi ajta ɨ Dios. 20Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyíꞌijta ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ, majta ɨ maj tyíꞌtaꞌijtyeꞌ, aꞌɨ́ɨ mu tyuꞌtátuii ɨ Jesús mej mij tyuꞌtáꞌ maj jaajéꞌcaj, matɨꞌɨj mij yóꞌtateexɨj. 21Tyajta ityáj, aꞌyaa tu tyeꞌejchóꞌvaꞌcaꞌaj tɨ aꞌɨ́ɨn tɨiꞌrátoonyij ityájma ɨ tyaj Israel jitze ajtyámaꞌcan, puꞌríj huéeicaj xɨcáj tyooméj maj yóꞌtateexɨj. 22Majta séecan úucaa ɨ maj tajitzé ajtyámaꞌcan, jéehua mu jeꞌej puaꞌaj tyoꞌtaséj, íiyaꞌ muꞌuj ujaꞌtanyéj joꞌmaj yaꞌváꞌnajcaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús. 23Majta camu jáatyoj ɨ tyéviraꞌ, matɨꞌɨj mij huariáꞌcɨj, aj mu mij taatéꞌexaa tɨjɨn séecan mu huataséjre huaꞌ jimi. Aꞌɨ́ɨ mu aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌej ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ, majta aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨ arí huatájuuriacaꞌ aꞌɨ́jna ɨ Jesús. 24Majta séecan ɨ maj tajamuán huacɨ́j, aꞌɨ́ɨ mu majta ujaꞌtanyéj joꞌmaj yaꞌváꞌnajcaꞌaj, aꞌyaa pu tyiꞌéenyeꞌej jeꞌej maj tyuꞌtaxájtacaꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ úucaa, majta aꞌɨ́ɨmaj camu jaaséj aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús.
25Ajta ɨ Jesús aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Jiꞌnye sequée huápuɨꞌɨj tyojóꞌitej muaꞌaj, jeꞌej xu puaꞌaj tyityóomuajtyej, caxu jeꞌej tyéejtyoovej mu jutzájtaꞌ siaj sij tyáꞌantzaahuatyeꞌen néijmiꞌi jeꞌej maj tyuꞌtaxájtacaꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Dios jitze maꞌcan tyíꞌxaxaꞌtaꞌaj. 26¿Nyi sequée jamuaꞌreeriacaꞌaj tɨ aꞌyan tyúuxɨeꞌvaꞌcaꞌaj tɨ anaquéej jajpuéetzij jáꞌraꞌnyij aꞌɨ́jna ɨ tɨ Dios aꞌáan yóꞌojrasij ɨ ɨpuárij japua, tɨꞌij tyuꞌtaꞌíjtaj íiyan ɨ cháanacaj japua, ajta u tajapuá?
27Aj puꞌij tyámuaꞌ naa néijmiꞌi tyihuoꞌtéꞌexaaj jeꞌej tɨ tyéꞌyuꞌsiꞌhuacaꞌaj ɨ yuꞌxarij jitze aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ Jesús, tɨꞌɨj aꞌɨ́jna tyoꞌyúꞌxacaꞌ ɨ Moisés, ajta matɨꞌɨj tyoꞌyúꞌxacaꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Dios jitze maꞌcan tyíꞌxaxaꞌtaꞌaj.
28Matɨꞌɨj meríj avéjriꞌ joojúꞌcaꞌaj aꞌájna chájtaꞌ joꞌmaj jaꞌráꞌiixaj, óocheꞌ pu huamaꞌcaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ Jesús, tɨꞌɨj ɨ tɨ mujaꞌyee jóꞌyiꞌij. 29Majta aꞌɨ́ɨmaj jéehua mu caꞌnyíjraꞌaj jaatáꞌ tɨ aꞌáa joꞌtyáꞌɨtzeereꞌen, aꞌyaa mu tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Pataꞌaj tajamuán yahuatyáꞌɨtzeereꞌen, jiꞌnye puꞌríj huachúmuaꞌ, ajta arí huariáꞌtɨcaꞌrij.
Tɨꞌquij utyájrupij tɨꞌij huaꞌ jamuán huatyáꞌɨtzeereꞌen. 30Tɨꞌɨj Jesús ajtyéeyixɨj huaꞌ jamuán ɨ méesaj jitze, aj puꞌij jatyɨ́ꞌpuj ɨ páan, ajta tyámuaꞌ tyaatáꞌ ɨ Dios, tɨꞌquij jéꞌtaꞌ joꞌtátaaracaꞌ ɨ páan, aj puꞌij huoꞌtɨ́ꞌpuꞌuj. 31Tɨꞌɨj huoꞌtaɨꞌɨpuꞌuj, aj mu mij jaamuaꞌaj, ajta aꞌɨ́jna aꞌhuóopuaꞌrixɨj meeséeracaj.
32Matɨꞌɨj mij aꞌyan tyityetyúuꞌihuoꞌriꞌ tɨjɨn:
—¿Nyiquee caꞌnyíin jɨn úꞌtzunacaꞌaj ɨ taxɨéjnyuꞌcaa, ajta tatéexɨꞌracaꞌaj tatzájtaꞌ tɨꞌɨj ɨ tɨéj, tɨꞌɨj aꞌɨ́ɨn tyitátyixaa ɨ juyéj jitze, tɨ aꞌyan tyíꞌtaꞌixaatyaꞌcaꞌaj jeꞌej tɨ huatóomuaꞌaj ɨ tɨ tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze?
33Matɨꞌɨj mij ájhuiixɨj, caꞌnácan mu huariáꞌcɨj a Jerusalén, aꞌáa mu huojoꞌtyoj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tamuáamuataꞌ japuan sɨ́ɨj aráꞌasej, majta ɨ séecan ɨ maj huaꞌ jamuán huacɨ́j, néijmiꞌi mu aꞌáa jaꞌtyúusɨɨriaꞌcaꞌaj. 34Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌáa joꞌtyúꞌuucaꞌaj a Jerusalén, aꞌyaa mu tyihuoꞌtéꞌexaaj ɨ maj huaꞌpuaj tɨjɨn:
—Aꞌyaa xaa nyuꞌuj tyiꞌjaꞌyájna, tavástaraꞌ pu huatájuuriacaꞌ, ajta huataséjre aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Simón.
35Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj huaꞌpuaj, aꞌɨ́ɨ mu huoꞌtéꞌexaa jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j huarɨ́j matɨꞌɨj aꞌáa joojúꞌcaj ɨ juyéj jitze, ajta jeꞌej maj tyaamuaꞌaj tɨꞌɨj jéꞌtaꞌ joꞌtátaaracaꞌ ɨ páan.
Tɨꞌɨj Jesús huataséjre aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj jamuán huacɨ́j
(Mt. 28:16-20; Mr. 16:14-18; Jn. 20:19-23)
36Móocheꞌ mu tyiꞌxáatacaj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨꞌɨj ɨ Jesús huataséjre huaꞌ jimi, aꞌúu pu jéꞌtaꞌ huatyéechaxɨj, aj puꞌij aꞌyan tyihuoꞌtatyójtyej tɨjɨn:
—Cheꞌ tyámuaꞌ jaꞌmuaꞌaxcaj jaꞌmua tzajtaꞌ.
37Aj mu mij néijmiꞌi tyámuaꞌ tyuꞌtátzɨɨn, jiꞌnye aꞌyaa pu huáꞌseejratyaꞌcaꞌaj, cuxáa nyájcan puéꞌeenyeꞌej. 38Aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—¿Jiꞌnye siaj sij huápuɨꞌɨj tyíꞌtzɨɨnyeꞌ? ¿Jiꞌnye huápuɨꞌɨj tyajaꞌmuatyesiꞌhuarityeꞌ siaj tyáꞌantzaahuatyeꞌen? 39Cásɨꞌ ɨ nyamuácaꞌ jitze, ajta ɨ nyaꞌ ɨ́ɨcaj jitze, nyáaj nu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen. Siataꞌaj naꞌajtamuárɨeꞌen siajta naaséj. Sɨ́ɨj tɨ muɨꞌchij, capu aꞌyan tyiꞌtyáhueꞌraꞌ, capu ajta aꞌyan tyiꞌtyájcarij, xuꞌríj nyeséj nyaj tyáhueꞌraꞌ, nyajta tyájcarij.
40Tɨꞌɨj aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj, aj puꞌij huoꞌtaséjra ɨ jumuácaꞌ, ajta ɨ juꞌɨ́ɨcaj. 41Majta aꞌɨ́ɨmaj, camu jaꞌtzaahuatyaꞌcaꞌaj, jiꞌnye jéehua mu jutyamuaꞌvaꞌcaꞌaj, majta jeꞌej yóꞌsejracaꞌaj, aj puꞌij aꞌyan tyihuoꞌtaꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:
—¿Nyi sequée tyiꞌtɨ́j tyíchaꞌɨj nyaj jáacuaꞌnyij?
42Matɨꞌɨj mij hueꞌej tɨ hueꞌejchiꞌ jaatáꞌ. 43Tɨꞌquij jaꞌancuriáaꞌ, aj puꞌij jáacuaj meeséeracaj aꞌɨ́ɨmaj. 44Aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Aꞌyaa nu tyajamuaatéꞌexaa nyatɨꞌɨj jaꞌmua jamuán joꞌcháꞌcanyaꞌaj, tɨ aꞌyan tyúuxɨeꞌvaꞌcaꞌaj tɨ néijmiꞌi tyaꞌróoꞌastej jeꞌej tɨ tyoꞌyúꞌxacaꞌ nyéetzij jɨmeꞌ aꞌɨ́jna ɨ Moisés, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Dios jitze maꞌcan tyíꞌxaxaꞌtaꞌaj, ajta ɨ chuíicarij jitze.
45Aj puꞌij huoꞌtaꞌ mej mij yoꞌitéej muáꞌraꞌnyij jeꞌej tɨ tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze. 46Aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨ aꞌyan tyúuxɨeꞌvaꞌcaꞌaj tɨ jajpuéjtzij jáꞌraꞌnyiicheꞌ, aꞌɨ́jna ɨ Dios tɨ aꞌáan yóꞌojrasij ɨ ɨpuárij japua. Ajta huéeicaj xɨcáj jitze huatájuuritaj. 47Majta néijmiꞌi japua ɨ cháanacaj tyihuoꞌtéꞌexaatyeꞌsij nyenyúucaritzeꞌ mej mij seequéj tyúꞌmuaꞌtyij ɨ Dios jimi tɨꞌij aꞌɨ́ɨn tyihuoꞌtúꞌuunyiꞌ. Siajta muaꞌaj aꞌyaa xu huatyóohuisij siaj tyihuoꞌtéꞌexaatyeꞌen iiyeꞌej Jerusalén. 48Muaꞌaj xu tyihuoꞌtéꞌexaatyeꞌej néijmiꞌi jeꞌej siaj tyiꞌtɨ́j tyuꞌséj. 49Nyáaj nu uyoꞌtaꞌítyij jaꞌmua jimi aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ nyavástaraꞌ jɨn tyaꞌtóoratziiriꞌ. Siajta muaꞌaj, siataꞌaj aꞌyan huatyeꞌen iiyeꞌej chájtaꞌ ꞌasta sianaꞌaj quee jaꞌancuriáꞌan aꞌɨ́jcɨ ɨ caꞌnyíjraꞌaj jútyeꞌ tɨ jeꞌcányesij.
Tɨꞌɨj ɨ Jesús tyíraa u tajapuá
(Mr. 16:19-20)
50Tɨꞌquij ɨ Jesús huojoꞌvíꞌtɨj aꞌájna a Betania, aj puꞌij ajméjcaꞌtaxɨj, ajta jeꞌen tyámuaꞌ tyihuoꞌtáꞌ ɨ huaꞌ tzajtaꞌ. 51Tɨꞌɨj ooj huaꞌhuavivíiriacaꞌaj, aj puꞌij ahuojoꞌtyáhuii aꞌɨ́ɨjma tɨꞌquij jútyeꞌ tyíraa. 52Majta aꞌɨ́ɨmaj mu jaatyánajchacaꞌ, jéehua mu huatóotyamuaꞌvej, matɨꞌɨj mij joꞌcɨ́j a Jerusalén. 53Aꞌnáj tɨnaꞌaj mu ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ jeꞌrúꞌuucaꞌaj, metyeꞌtyóotziꞌriaꞌaj ɨ Dios.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Узнать больше о El Nuevo Testamento y Salmos