YouVersion
Pictograma căutare

Luca 1

1
1Întrucât mulți s-au angajat să pună în ordine o istorisire despre acele lucruri care sunt pe deplin crezute printre noi,
2Chiar așa cum ni le-au încredințat cei care au fost de la început martori oculari și servitori ai cuvântului,
3Mi s-a părut bine și mie, înțelegând toate cu acuratețe de la început, să ți le scriu în ordine, preaalesule Teofil,
4Ca să cunoști certitudinea lucrurilor în care ai fost învățat.
5A fost în zilele lui Irod, împăratul Iudeii, un anumit preot numit Zaharia, din rândul lui Abia; și soția lui era dintre fiicele lui Aaron, și numele ei era Elisabeta.
6Și amândoi erau drepți înaintea lui Dumnezeu, umblând ireproșabil în toate poruncile și rânduielile Domnului.
7Și ei nu aveau copil, pentru că Elisabeta era stearpă; și amândoi erau mult înaintați în vârstă.
8Dar s-a întâmplat, pe când el împlinea serviciul de preot înaintea lui Dumnezeu, la rândul grupului său,
9Conform obiceiului serviciului preoțesc, i-a venit rândul să ardă tămâie când intra în templul Domnului.
10Și toată mulțimea poporului se ruga afară în timpul tămâierii.
11Și i s-a arătat un înger al Domnului, stând în picioare la dreapta altarului tămâierii.
12Și când Zaharia l-a văzut, s-a tulburat și frică a căzut peste el.
13Dar îngerul i-a spus: Nu te teme Zaharia; fiindcă rugăciunea ta este ascultată; și soția ta Elisabeta îți va naște un fiu și îi vei pune numele Ioan.
14Și tu vei avea bucurie și veselie; și mulți se vor bucura la nașterea lui.
15Fiindcă va fi mare înaintea Domnului și nicidecum nu va bea nici vin, nici băutură tare; și va fi umplut cu Duhul Sfânt, chiar din pântecele mamei sale.
16Și pe mulți dintre copiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor.
17Și el va merge înaintea lui, în duhul și puterea lui Ilie, să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la înțelepciunea celor drepți; să pregătească un popor înzestrat pentru Domnul.
18Și Zaharia i-a spus îngerului: Prin ce voi ști aceasta? Fiindcă eu sunt bătrân și soția mea este mult înaintată în anii ei.
19Și îngerul, răspunzând, i-a zis: Eu sunt Gabriel, care stau în picioare în prezența lui Dumnezeu; și sunt trimis să vorbesc cu tine și să îți anunț aceste vești îmbucurătoare.
20Și iată, vei fi mut și nu vei fi în stare să vorbești, până în ziua când se vor face acestea, pentru că nu crezi cuvintele mele, care vor fi împlinite la timpul lor.
21Și poporul îl aștepta pe Zaharia și se mira că el întârzia atât în templu.
22Și când a ieșit nu a putut să vorbească cu ei; și au priceput că văzuse o viziune în templu; fiindcă el le făcea semne și a rămas fără cuvinte.
23Și s-a întâmplat că, imediat ce s-au împlinit zilele serviciului său, s-a dus acasă.
24Iar după zilele acelea Elisabeta, soția lui, a rămas însărcinată și s-a ascuns cinci luni, spunând:
25Astfel s-a purtat cu mine Domnul în zilele în care s-a uitat spre mine, ca să îmi ia ocara dintre oameni.
26Iar în luna a șasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret,
27La o fecioară logodită cu un bărbat al cărui nume era Iosif, din casa lui David; și numele fecioarei era Maria.
28Și îngerul a intrat la ea și a spus: Bucură-te, cea privilegiată: Domnul este cu tine; binecuvântată ești tu între femei.
29Iar când l-a văzut, ea a fost tulburată de cuvintele lui și cugeta ce fel de salutare ar fi aceasta.
30Și îngerul i-a spus: Nu te teme, Maria; fiindcă ai găsit favoare la Dumnezeu.
31Și iată, vei rămâne însărcinată în pântecele tău și vei naște un fiu și îi vei pune numele Isus.
32El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; și Domnul Dumnezeu îi va da tronul tatălui său David.
33Și va domni peste casa lui Iacob pentru totdeauna; și cât despre împărăția lui, ea nu va avea sfârșit.
34Atunci Maria i-a spus îngerului: Cum va fi aceasta, fiindcă eu nu știu de bărbat?
35Și îngerul a răspuns și i-a zis: Duhul Sfânt va veni peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri; de aceea și cel sfânt care se va naște din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.
36Și iată, Elisabeta, ruda ta, a rămas și ea însărcinată cu un fiu la bătrânețea ei; și aceasta este a șasea lună pentru ea, care era numită stearpă.
37Căci la Dumnezeu nimic nu va fi imposibil.
38Iar Maria a spus: Iată, roaba Domnului; fie-mi după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea.
39Iar Maria s-a sculat în acele zile și a plecat cu grabă în ținutul muntos, într-o cetate a lui Iuda.
40Și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat-o pe Elisabeta.
41Și s-a întâmplat că, de cum a auzit Elisabeta salutul Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei; și Elisabeta a fost umplută cu Duhul Sfânt;
42Și a vorbit cu voce tare și a spus: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău.
43Și de unde îmi este aceasta, ca mama Domnului meu să vină la mine?
44Căci iată, de cum a ajuns sunetul salutului tău la urechile mele, pruncul a săltat în pântecele meu de bucurie.
45Și binecuvântată este cea care a crezut, pentru că va fi o împlinire a lucrurilor care i-au fost spuse din partea Domnului.
46Și Maria a spus: Sufletul meu preamărește pe Domnul,
47Și duhul meu s-a bucurat în Dumnezeu, Salvatorul meu.
48Pentru că a privit spre starea înjosită a roabei sale; căci, iată, de acum încolo, toate generațiile mă vor numi binecuvântată,
49Pentru că cel puternic mi-a făcut lucruri mari; și sfânt este numele lui.
50Și mila lui este peste cei ce se tem de el din generație în generație.
51A arătat putere cu brațul lui; a risipit pe cei mândri în imaginația inimii lor.
52A doborât pe cei puternici de pe tronuri și a înălțat pe cei de rând.
53A săturat pe cei flămânzi cu bunătăți; și pe cei bogați i-a trimis fără nimic.
54A ajutat pe servitorul său Israel, în amintirea milei sale;
55După cum le-a vorbit părinților noștri, lui Avraam și seminței sale pentru totdeauna.
56Și Maria a rămas cu ea cam trei luni; și s-a întors acasă.
57Iar Elisabetei i s-a împlinit timpul să nască; și a născut un fiu.
58Și vecinii și rudele ei au auzit că Domnul a arătat mare milă față de ea; și se bucurau cu ea.
59Și s-a întâmplat în a opta zi că au venit să circumcidă copilul; și l-au numit Zaharia, după numele tatălui său.
60Și mama lui a răspuns și a zis: Nu, ci se va numi Ioan.
61Și i-au spus: Nimeni din rudeniile tale nu este numit așa.
62Și făceau semne tatălui său, despre cum ar voi să îl numească.
63Și a cerut o tăbliță de scris și a scris, spunând: Numele lui este Ioan. Și toți s-au minunat.
64Și gura lui a fost deschisă imediat și limba lui dezlegată și a vorbit, lăudând pe Dumnezeu.
65Și frică a venit peste toți cei ce locuiau împrejurul lor; și toate aceste cuvinte au fost vestite prin tot ținutul muntos al Iudeii.
66Și toți cei ce le-au auzit, le-au păstrat în inimile lor, spunând: Ce fel de copil va fi acesta? Și mâna Domnului era cu el.
67Și Zaharia, tatăl lui, a fost umplut cu Duhul Sfânt și a profețit, spunând:
68Binecuvântat fie Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru că a vizitat și a răscumpărat pe poporul său,
69Și ne-a ridicat un corn al salvării în casa servitorului său, David,
70Așa cum vorbise prin gura sfinților săi profeți, care fuseseră de când lumea a început;
71Ca să fim salvați de dușmanii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc;
72Să înfăptuiască mila promisă părinților noștri și să își amintească sfântul lui legământ;
73Jurământul pe care i l-a jurat tatălui nostru Avraam,
74Că ne va da, fiind noi scăpați din mâna dușmanilor noștri, să îi servim fără frică,
75În sfințenie și dreptate înaintea lui, toate zilele vieții noastre.
76Și tu copile, vei fi chemat profet al celui Preaînalt; fiindcă vei merge înaintea feței Domnului, să pregătești căile lui;
77Să dai cunoștința salvării poporului său, prin iertarea păcatelor lor,
78Prin blânda milă a Dumnezeului nostru; prin care răsăritul din înalt ne-a vizitat,
79Să dea lumină celor ce șed în întuneric și în umbra morții, să ne îndrepte picioarele pe calea păcii.
80Iar copilul a crescut și s-a întărit în duh și a fost în pustiuri până în ziua arătării sale înaintea lui Israel.

Selectat acum:

Luca 1: BTF2015

Evidențiere

Partajează

Copiază

None

Dorești să ai evidențierile salvate pe toate dispozitivele? Înscrie-te sau conectează-te

YouVersion folosește cookie-uri pentru a îți personaliza experiența. Prin utilizarea site-ului nostru web, accepți utilizarea cookie-urilor așa cum este descris în Politica noastră de confidențialitate