Efeseni 6
BTF2015

Efeseni 6

6
1Copii, ascultați de părinții voștri în Domnul, fiindcă aceasta este drept.
2Onorează pe tatăl tău și pe mama ta; (care este prima poruncă cu promisiune);
3Ca să îți fie bine și să poți trăi mult timp pe pământ.
4Și taților, nu vă provocați copiii la furie, ci creșteți-i în disciplinarea și avertizarea Domnului.
5Robilor, cu teamă și tremur, în simplitatea inimii voastre, ca lui Cristos, faceți ce poruncesc stăpânii, conform cărnii;
6Nu cu servire de ochii lor, precum cei ce plac oamenilor, ci ca robii lui Cristos, făcând voia lui Dumnezeu din inimă;
7Servind cu bunăvoință, ca Domnului și nu oamenilor,
8Știind că orice bunătate va face fiecare, aceasta va primi de la Domnul, fie că este rob sau liber.
9Și stăpânilor, faceți-le aceleași lucruri, reținându-vă de la amenințare; știind că și Stăpânul vostru este în cer; și la el nu este părtinire.
10În final, frații mei, fiți tari în Domnul și în puterea tăriei lui.
11Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să fiți în stare să stați în picioare împotriva uneltirilor diavolului.
12Pentru că noi nu luptăm împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva principatelor, împotriva autorităților, împotriva domnitorilor întunericului acestei lumi, împotriva stricăciunii spirituale în locurile înalte.
13Din această cauză, luați întreaga armură a lui Dumnezeu, ca să fiți în stare să vă împotriviți în ziua cea rea; și, făcând totul, să stați în picioare.
14De aceea stați în picioare, având mijlocul vostru încins cu adevărul și purtând platoșa dreptății;
15Și picioarele voastre încălțate cu pregătirea evangheliei păcii;
16Peste toate luând scutul credinței, cu care veți fi în stare să stingeți toate săgețile arzătoare ale celui rău.
17Și luați coiful salvării și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu;
18Rugându-vă tot timpul cu toată rugăciunea și cu cerere în Duhul și veghind la aceasta cu toată stăruință și cu cerere pentru toți sfinții;
19Și pentru mine, ca să îmi fie dat cuvânt, să îmi deschid gura cutezător, să fac cunoscut misterul evangheliei,
20Pentru care sunt ambasador în lanțuri, pentru ca în ea să vorbesc cutezător, precum ar trebui eu să vorbesc.
21Dar ca să știți și voi cele ce mă privesc și ce fac, Tihic, un frate preaiubit și servitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut toate;
22Acela pe care vi l-am trimis cu același scop, ca să știți despre treburile noastre și să vă mângâie inimile.
23Pace fie fraților și dragoste cu credință de la Dumnezeu Tatăl și Domnul Isus Cristos.
24Harul fie cu toți cei ce îl iubesc pe Domnul nostru Isus Cristos în sinceritate. Amin.

Copyright © 2015 Dr. Brian J. Nibbe, Sr.


Află mai multe despre Biblia Traducerea Fidela 2015