YouVersion
Pictograma căutare

Matei 1

1
Cartea neamului lui Isus Hristos
1Cartea neamului#Lc. 3.23. lui Isus Hristos, fiu#Ps. 132.11. Is. 11.1. Ier. 23.5. Cap. 22.42. In. 7.42. Fapte. 2.30; 13.23. Rom. 1.3. al lui David, fiu#Gen. 12.3; 22.18. Gal. 3.16. al lui Avraam. 2Avraam#Gen. 21.2, 3. a născut pe Isaac, iar Isaac#Gen. 25.26. a născut pe Iacov, iar Iacov#Gen. 29.35. a născut pe Iuda și pe frații lui; 3iar Iuda#Gen. 38.27, etc. a născut pe Fares și pe Zara din Tamar, iar Fares#Rut 4.18, etc. 1 Cron. 2.5, 9, etc. a născut pe Esrom, iar Esrom a născut pe Aram; 4iar Aram a născut pe Aminadab, iar Aminadab a născut pe Naason, iar Naason a născut pe Salmon; 5iar Salmon a născut pe Boaz din Rahab, iar Boaz a născut pe Obed, din Rut, iar Obed a născut pe Iese; 6iar Iese#1 Sam. 16.1; 17.12. a născut pe David împăratul, iar David împăratul#2 Sam. 12.24. a născut pe Solomon din văduva lui Urie; 7iar Solomon#1 Cron. 3.3, 10, etc. a născut pe Roboam, iar Roboam a născut pe Abia, iar Abia a născut pe Asa; 8iar Asa a născut pe Iosafat, iar Iosafat a născut pe Ioram, iar Ioram a născut pe Ozia; 9iar Ozia a născut pe Ioatam, iar Ioatam a născut pe Ahaz, iar Ahaz a născut pe Ezechia; 10iar Ezechia#2 Reg. 20.21. 1 Cron. 13. a născut pe Manase, iar Manase a născut pe Amon, iar Amon a născut pe Iosia; 11iar Iosia#1 Cron. 3.15, 16. a născut pe Iehonia și pe frații lui, pe vremea strămutării#2 Reg. 24.14, 15, 16; 25.11. 2 Cron. 36.10, 20. Ier. 27.20; 39.9; 52.11, 15, 28, 29, 30. Dan. 1.2. în Babilon. 12Iar după strămutarea în Babilon Iehonia#1 Cron. 3.17, 19. a născut pe Salatiel, iar Salatiel a născut pe Zorobabel#Ezra 3.2; 5.2. Neem. 12.1. Hag. 1.1.. 13Iar Zorobabel a născut pe Abiud, iar Abiud a născut pe Eliachim, iar Eliachim a născut pe Azor; 14iar Azor a născut pe Sadoc, iar Sadoc a născut pe Achim, iar Achim a născut pe Eliud; 15iar Eliud a născut pe Eleazar, iar Eleazar a născut pe Matan, iar Matan a născut pe Iacov; 16iar Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s‐a născut Isus care se cheamă Hristos. 17Deci toate neamurile de la Avraam până la David sunt paisprezece neamuri; și de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece neamuri; și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri.
Nașterea lui Isus Hristos
18Iar nașterea#Lc. 1.27. lui Isus Hristos a fost așa. Când era logodită mama sa Maria cu Iosif, mai înainte de a fi ei împreună, ea s‐a aflat având în pântece din Duhul Sfânt#Lc. 1.35.. 19Dar Iosif, bărbatul ei, fiind un om drept și nevoind s‐o dea în vileag#Deut. 24.1., și‐a pus de gând s‐o lase în ascuns. 20Dar pe când cugeta el acestea, iată un înger al Domnului i s‐a arătat în vis, zicând: Iosife, fiu al lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s‐a zămislit#Lc. 1.35. în ea este din Duhul Sfânt. 21Și ea va naște#Lc. 1.31. un fiu și‐i vei pune numele Isus, căci el#Fapte. 4.12; 5.31; 13.23, 38. va mântui pe poporul său de păcatele lor. 22Iar toate acestea s‐au făcut ca să se împlinească ce s‐a spus de Domnul prin prorocul care zice: 23Iată#Is. 7.14. fecioara va avea în pântece și va naște un fiu, și‐i vor pune numele Emanuil, care este tălmăcit: Dumnezeu este cu noi. 24Și după ce s‐a deșteptat Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevasta sa. 25Și n‐a cunoscut‐o până ce ea a născut un fiu#Ex. 13.2. Lc. 2.7, 21.: și el i‐a pus numele Isus.

Selectat acum:

Matei 1: VDCL

Evidențiere

Partajează

Copiază

None

Dorești să ai evidențierile salvate pe toate dispozitivele? Înscrie-te sau conectează-te

YouVersion folosește cookie-uri pentru a îți personaliza experiența. Prin utilizarea site-ului nostru web, accepți utilizarea cookie-urilor așa cum este descris în Politica noastră de confidențialitate