YouVersion
Pictograma căutare

Psalmul 66

66
PSALMUL 66
Către mai-marele cântăreților.
O cântare. Un psalm
1Înălțați lui Dumnezeu strigăte#Ps. 100:1. de bucurie, toți locuitorii pământului!
2Cântați slavă Numelui Său,
măriți slava Lui prin laudele voastre!
3Ziceți lui Dumnezeu: „Cât de înfricoșate#Ps. 65:5. sunt lucrările Tale!
Din#Ps. 18:44. pricina mărimii puterii Tale, vrăjmașii Tăi Te lingușesc.
4Tot#Ps. 67:3; 117:1. pământul se închină înaintea Ta
și cântă#Ps. 96:1,2. în cinstea Ta,
cântă Numele Tău.” (Oprire)
5Veniți#Ps. 46:8. și priviți lucrările lui Dumnezeu!
Ce înfricoșat este El când lucrează asupra fiilor oamenilor!
6El a prefăcut#Exod 14:21. marea în pământ uscat
și râul#Ios. 3:14,16. a fost trecut cu piciorul:
atunci ne-am bucurat în El.
7El stăpânește pe vecie prin puterea Lui.
Ochii#Ps. 11:4. Lui urmăresc pe neamuri,
ca cei răzvrătiți să nu se mai scoale împotriva Lui! (Oprire)
8Binecuvântați, popoare, pe Dumnezeul nostru!
Faceți să răsune lauda Lui!
9El ne-a păstrat sufletul cu viață
și n-a îngăduit să ni se clatine piciorul.
10Căci Tu#Ps. 17:3. Is. 48:10. ne-ai încercat, Dumnezeule,
ne-ai trecut#Zah. 13:9. 1 Pet. 1:6,7. prin cuptorul cu foc, ca argintul.
11Ne-ai adus#Plâng. 1:13. în laț
și ne-ai pus o grea povară pe coapse.
12Ai lăsat#Is. 51:23. pe oameni să încalece pe capetele noastre,
am trecut#Is. 43:2. prin foc și prin apă,
dar Tu ne-ai scos și ne-ai dat belșug.
13De aceea, voi merge#Ps. 100:4; 116:14,17-19. în Casa Ta cu arderi-de-tot,
îmi voi#Ecl. 5:4. împlini juruințele făcute Ție,
14juruințe care mi-au ieșit de pe buze,
pe care mi le-a rostit gura când eram la strâmtorare.
15Îți voi aduce oi grase ca ardere-de-tot,
cu grăsimea berbecilor,
voi jertfi oi împreună cu țapi. (Oprire)
16Veniți#Ps. 34:11. de ascultați, toți cei ce vă temeți de Dumnezeu,
și voi istorisi ce a făcut El sufletului meu!
17Am strigat către El cu gura mea,
și îndată lauda a fost pe limba mea.
18Dacă#Iov 27:9. Prov. 15:29; 28:9. Is. 1:15. Ioan 9:31. Iac. 4:3. aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea,
nu m-ar fi ascultat Domnul.
19Dar Dumnezeu m-a#Ps. 116:1,2. ascultat,
a luat aminte la glasul rugăciunii mele.
20Binecuvântat să fie Dumnezeu,
care nu mi-a lepădat rugăciunea
și nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui!

YouVersion folosește cookie-uri pentru a îți personaliza experiența. Prin utilizarea site-ului nostru web, accepți utilizarea cookie-urilor așa cum este descris în Politica noastră de confidențialitate