Psalmul 2
VDC

Psalmul 2

2
PSALMUL 2
1Pentru ce se întărâtă#Ps. 46:6. Fapte 4:25,26. neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte?
2Împărații pământului se răscoală
și domnitorii se sfătuiesc împreună
împotriva Domnului și împotriva Unsului Său#Ps. 45:7. Ioan 1:41., zicând:
3„Să le rupem#Ier. 5:5. Luca 19:14. legăturile
și să scăpăm de lanțurile lor!”
4Cel ce#Ps. 11:4. șade în ceruri râde#Ps. 37:13; 59:8. Prov. 1:26.,
Domnul Își bate joc de ei.
5Apoi, în mânia Lui, le vorbește
și-i îngrozește cu urgia Sa, zicând:
6„Totuși Eu am uns pe Împăratul Meu
pe Sion, muntele#2 Sam. 5:7. Meu cel sfânt.”
7„Eu voi vesti hotărârea Lui”, zice Unsul.
„Domnul Mi-a zis: ‘Tu#Fapte 13:33. Evr. 1:5; 5:5. ești Fiul Meu!
Astăzi Te-am născut.
8Cere-Mi#Ps. 22:27; 72:8; 89:27. Dan. 7:13,14. Ioan 17:4,5; 19:15. și-Ți voi da neamurile de moștenire
și marginile pământului în stăpânire!
9Tu#Ps. 89:23. Apoc. 2:27; 12:5. le vei zdrobi cu un toiag de fier
și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar.’”
10Acum dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune!
Luați învățătură, judecătorii pământului!
11Slujiți#Evr. 12:28. Domnului cu frică
și bucurați-vă tremurând#Filip. 2:12..
12Dați cinste#Gen. 41:40. 1 Sam. 10:1. Ioan 5:23. Fiului, ca să nu Se mânie
și să nu pieriți pe calea voastră,
căci mânia#Apoc. 6:16,17. Lui este gata să se aprindă!
Ferice#Ps. 34:8; 84:12. Prov. 16:20. Is. 30:18. Ier. 17:7. Rom. 9:33; 10:11. 1 Pet. 2:6. de toți câți se încred în El!

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2014

© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2014


Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu