Neemia 1
VDC
1
Rugăciunea lui Neemia
1Istorisirea lui Neemia#Cap. 10:1., fiul lui Hacalia.
În luna Chișleu, în al douăzecilea an, pe când eram în capitala Susa, 2a venit Hanani, unul din fraţii mei, și câţiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpaţi care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. 3Ei mi-au răspuns: „Cei ce au mai rămas din robie sunt acolo, în ţară, în cea mai mare nenorocire și ocară; zidurile#Cap. 2:17. Ierusalimului sunt dărâmate#2 Împ. 25:10. și porţile sunt arse de foc.” 4Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor 5și am zis:
„Doamne#Dan. 9:4., Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu#Exod 20:6., care ţii legământul Tău și ești plin de îndurare faţă de cei ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale! 6Să ia aminte urechea Ta și ochii să-Ţi fie#1 Împ. 8:28,29. 2 Cron. 6:40. Dan. 9:17,18. deschiși: ascultă rugăciunea pe care ţi-o face robul Tău acum, zi și noapte, pentru robii Tăi, copiii lui Israel, mărturisind#Dan. 9:20. păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi împotriva Ta, căci eu și casa tatălui meu am păcătuit. 7Te-am supărat#Ps. 106:6. Dan. 9:5. și n-am păzit#Deut. 28:15. poruncile Tale, legile și orânduirile pe care le-ai dat robului Tău Moise. 8Adu-Ţi aminte de cuvintele acestea pe care le-ai dat robului Tău Moise să le spună: ‘Când veţi păcătui#Lev. 26:33. Deut. 4:25-27; 28:64., vă voi risipi printre popoare, 9dar#Lev. 26:39. Deut. 4:29-31; 30:2., dacă vă veţi întoarce la Mine și dacă veţi păzi poruncile Mele și le veţi împlini, atunci, chiar#Deut. 30:4. dacă veţi fi izgoniţi la marginea cea mai depărtată a cerului, de acolo vă voi aduna și vă voi aduce iarăși în locul pe care l-am ales ca să locuiască Numele Meu acolo.’ 10Ei#Deut. 9:29. Dan. 9:15. sunt robii Tăi și poporul Tău pe care l-ai răscumpărat prin puterea Ta cea mare și prin mâna Ta cea tare. 11Ah, Doamne, să#Vers. 6. ia aminte urechea Ta la rugăciunea robului Tău și la rugăciunea robilor Tăi, care vor#Is. 26:8. Evr. 13:18. să se teamă de Numele Tău! Dă astăzi izbândă robului Tău și fă-l să capete trecere înaintea omului acestuia!” Pe atunci eram paharnicul#Cap. 2:1. împăratului.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu