Matei 20
VDC

Matei 20

20
Pilda lucrătorilor viei
1 Fiindcă Împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis-de-dimineață să-și tocmească lucrători la vie. 2S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu#20:2 Grecește: dinar. pe zi și i-a trimis la vie. 3A ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alții stând în piață fără lucru. 4‘Duceți-vă și voi în via mea’, le-a zis el, ‘și vă voi da ce va fi cu dreptul.’ Și s-au dus. 5A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. 6Când a ieșit pe la ceasul al unsprezecelea, a găsit pe alții stând în piață și le-a zis: ‘De ce stați aici toată ziua fără lucru?’ 7Ei i-au răspuns: ‘Pentru că nu ne-a tocmit nimeni.’ ‘Duceți-vă și voi în via mea’, le-a zis el, ‘și veți primi ce va fi cu dreptul.’ 8Seara, stăpânul viei a zis ispravnicului său: ‘Cheamă pe lucrători și dă-le plata, începând de la cei de pe urmă până la cei dintâi.’ 9Cei din ceasul al unsprezecelea au venit și au luat, fiecare, câte un leu. 10Când au venit cei dintâi, socoteau că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un leu de fiecare. 11După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului 12și ziceau: ‘Aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas, și la plată i-ai făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul și zăduful zilei.’ 13Drept răspuns, el a zis unuia dintre ei: ‘Prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate. Nu te-ai tocmit cu mine cu un leu? 14Ia-ți ce ți se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție. 15Nu pot#Rom. 9:2. să fac ce vreau cu ce-i al meu? Ori#Deut. 15:9. Prov. 23:6. Cap. 6:23. este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun?’ 16Tot așa#Cap. 19:30., cei din urmă vor fi cei dintâi, și cei dintâi vor fi cei din urmă; pentru că#Cap. 22:14. mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși.”
Isus vestește moartea și învierea Sa
17Pe când#Marcu 10:32. Luca 18:31. Ioan 12:12. Se suia Isus la Ierusalim, pe drum, a luat deoparte pe cei doisprezece ucenici și le-a zis: 18„Iată#Cap. 16:21. că ne suim la Ierusalim, și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor. Ei Îl vor osândi la moarte 19și-L#Cap. 27:2. Marcu 15:1. Luca 23:1. Ioan 18:28. Fapte 3:13. vor da în mâinile neamurilor, ca să-L batjocorească, să-L bată și să-L răstignească, dar a treia zi va învia.”
Cererea fiilor lui Zebedei
20Atunci#Marcu 10:35., mama fiilor#Cap. 4:21. lui Zebedei s-a apropiat de Isus, împreună cu fiii ei, și I s-a închinat, vrând să-I facă o cerere. 21El a întrebat-o: „Ce vrei?” „Poruncește”, I-a zis ea, „ca, în Împărăția Ta, acești doi fii ai mei să șadă#Cap. 19:28. unul la dreapta și altul la stânga Ta.” 22Drept răspuns, Isus a zis: „Nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul#Cap. 26:39,42. Marcu 14:36. Luca 22:42. Ioan 18:16. pe care am să-l beau Eu și să fiți botezați cu botezul#Luca 12:50. cu care am să fiu botezat Eu?” „Putem”, I-au zis ei. 23Și El le-a răspuns: „Este adevărat#Fapte 12:2. Rom. 8:17. 2 Cor. 1:7. Apoc. 1:9. că veți bea paharul Meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat Eu, dar a ședea la dreapta și la stânga Mea nu atârnă de Mine s-o#Cap. 25:34. dau, ci este păstrată pentru aceia pentru care a fost pregătită de Tatăl Meu.” 24Cei zece, când#Marcu 10:41. Luca 22:24,25. au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. 25Isus i-a chemat și le-a zis: „Știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele, și mai-marii lor le poruncesc cu stăpânire. 26Între#1 Pet. 5:3. voi să nu fie așa. Ci oricare#Cap. 23:11. Marcu 9:35; 10:43. va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru; 27și#Cap. 18:4. oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob. 28Pentru#Ioan 13:4. că nici Fiul#Filip. 2:7. omului n-a venit să I se slujească, ci#Luca 22:27. Ioan 13:14. El să slujească și să-Și#Is. 53:10,11. Dan. 9:24,26. Ioan 11:51,52. 1 Tim. 2:6. Tit 2:14. 1 Pet. 1:19. dea viața ca răscumpărare pentru#Cap. 26:28. Rom. 5:15,19. Evr. 9:28. mulți.”
Doi orbi vindecați la Ierihon
29Când#Marcu 10:46. Luca 18:35. au ieșit din Ierihon, o mare gloată a mers după Isus. 30Și doi#Cap. 9:27. orbi ședeau lângă drum. Ei au auzit că trece Isus și au început să strige: „Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David!” 31Gloata îi certa să tacă. Dar ei mai tare strigau: „Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David!” 32Isus S-a oprit, i-a chemat și le-a zis: „Ce vreți să vă fac?” 33„Doamne”, I-au zis ei, „să ni se deschidă ochii!” 34Lui Isus I s-a făcut milă de ei, S-a atins de ochii lor și îndată orbii și-au căpătat vederea și au mers după El.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2014

© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2014


Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu

Încurajându-vă și provocându-vă să căutați intimitate cu Dumnezeu în fiecare zi.


YouVersion folosește cookie-uri pentru a îți personaliza experiența. Prin utilizarea site-ului nostru web, accepți utilizarea cookie-urilor așa cum este descris în Politica noastră de confidențialitate.