Ioan 14
VDC

Ioan 14

14
Îmbărbătarea ucenicilor
1 Să nu # Vers. 27. Cap. 16:22,23. vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu și aveţi credinţă în Mine. 2În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu#Cap. 13:33,36. Mă duc să vă pregătesc un loc. 3Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce#Vers. 18,28. Fapte 1:11. și vă voi lua cu Mine, ca#Cap. 12:26. Cap. 17:24. 1 Tes. 4:17. , acolo unde sunt Eu, să fiţi și voi. 4Știţi unde Mă duc și știţi și calea într-acolo.” 5„Doamne”, I-a zis Toma, „nu știm unde Te duci. Cum putem să știm calea într-acolo?” 6Isus i-a zis: „Eu sunt Calea#Evr. 9:8., Adevărul#Cap. 1:11; 8:32.și Viaţa#Cap. 1:4; 11:25.. Nimeni#Cap. 10:9. nu vine la Tatăl decât prin Mine. 7Dacă#Cap. 8:19. M-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi cunoscut și pe Tatăl Meu. Și de acum încolo Îl veţi cunoaște; și L-aţi și văzut.” 8„Doamne”, i-a zis Filip, „arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns!” 9Isus i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi și nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine#Cap. 12:45. Col. 1:15. Evr. 1:3.M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: ‘Arată-ne pe Tatăl’? 10Nu crezi că Eu#Cap. 10:38. Vers. 20. Cap. 17:21,23. sunt în Tatăl și Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu#Cap. 5:19; 7:16; 8:28; 12:49.le spun de la Mine, ci Tatăl, care locuiește în Mine, El face aceste lucrări ale Lui. 11Credeţi-Mă că Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în Mine; credeţi#Cap. 4:36; 10:38.cel puţin pentru lucrările acestea. 12Adevărat#Mat. 21:21. Marcu 16:17. Luca 10:17., adevărat vă spun că cine crede în Mine va face și el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că Eu mă duc la Tatăl: 13și#Mat. 7:7; 21:22. Marcu 11:24. Luca 11:9. Cap. 15:7,16; 16:23,24. Iac. 1:5. 1 Ioan 3:22; 5:14. orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. 14Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.
Păzirea poruncilor
15 Dacă # Vers. 21,23. Cap. 15:10,14. 1 Ioan 5:3. Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. 16Și Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt#Cap. 15:26; 16:7. Rom. 8:15,26. Mângâietor#14:16 Grecește: paraclet, (apărător, ajutor)., care să rămână cu voi în veac; 17și anume Duhul#Cap. 15:26; 16:13. 1 Ioan 4:6. adevărului, pe#1 Cor. 2:14.care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi Îl cunoașteţi, căci rămâne cu voi și#1 Ioan 2:27.va fi în voi. 18Nu#Mat. 28:20.vă voi lăsa orfani, Mă voi#Vers. 3,28. întoarce la voi. 19Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi#Cap. 16:16. Mă veţi vedea; pentru că#1 Cor. 15:20. Eu trăiesc, și voi veţi trăi. 20În ziua aceea, veţi cunoaște că Eu#Cap. 10:38; 17:21,23,26; 14:10. sunt în Tatăl Meu, că voi sunteţi în Mine și că Eu sunt în voi. 21Cine#Vers. 15,23. 1 Ioan 2:5. 1 Ioan 5:3. are poruncile Mele și le păzește, acela Mă iubește și cine Mă iubește va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi și Mă voi arăta lui.” 22Iuda, nu Iscarioteanul, I-a zis#Luca 6:16.: „Doamne, cum se face că Te vei arăta nouă, și nu lumii?” 23Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă#Vers. 15. Mă iubește cineva, va păzi cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el și#1 Ioan 2:24. Apoc. 3:20. vom locui împreună cu el. 24Cine nu Mă iubește nu păzește cuvintele Mele. Și cuvântul#Cap. 5:19,38; 7:16; 8:28; 12:49. Vers. 10. pe care-l auziţi nu este al Meu, ci al Tatălui, care M-a trimis. 25V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi. 26Dar Mângâietorul#Luca 24:49. Vers. 16. Cap. 15:26; 16:7., adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă#Cap. 2:22; 12:16; 16:13. 1 Ioan 2:20,27.va învăţa toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. 27Vă las pacea#Filip. 4:7. Col. 3:15., vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să#Vers. 1. nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. 28Aţi auzit că v-am#Vers. 3,18.spus: ‘Mă duc#Vers. 12. Cap. 16:13; 20:17.și Mă voi întoarce la voi.’ Dacă M-aţi iubi, v-aţi fi bucurat că v-am zis: ‘Mă duc la Tatăl’, căci Tatăl#Cap. 5:18; 10:30. Filip. 2:6.este mai mare decât Mine. 29Și v-am spus aceste lucruri acum#Cap. 13:19; 16:4., înainte ca să se întâmple, pentru ca, atunci când se vor întâmpla, să credeţi. 30Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci#Cap. 12:31; 16:11. vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în Mine, 31dar vine pentru ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl și că fac așa cum#Cap. 10:18. Filip. 2:8. Evr. 5:8. Mi-a poruncit Tatăl. Sculaţi-vă, haidem să plecăm de aici!

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu