Ezra 9
VDC
9
Rugăciunea lui Ezra
1După ce s-a sfârșit lucrul acesta, căpeteniile s-au apropiat de mine și au zis: „Poporul lui Israel, preoţii și leviţii nu s-au despărţit#Cap. 6:21. Neem. 9:2. de popoarele acestor ţări și au făcut#Deut. 12:30,31. urâciunile lor, ale canaaniţilor, hetiţilor, fereziţilor, iebusiţilor, amoniţilor, moabiţilor, egiptenilor și amoriţilor. 2Căci și-au#Exod 34:16. Deut. 7:3. Neem. 13:23. luat neveste din fetele lor pentru ei și pentru fiii lor și au amestecat#Exod 19:6; 22:31. Deut. 7:6; 14:2. neamul#2 Cor. 6:14. sfânt cu popoarele ţărilor acestora. Și căpeteniile și dregătorii au fost cei dintâi care au săvârșit păcatul acesta.” 3Când am auzit lucrul acesta, mi-am sfâșiat#Iov 1:20. hainele și mantaua, mi-am smuls părul din cap și perii din barbă și am stat jos mâhnit#Ps. 143:4.. 4Atunci s-au strâns la mine toţi cei ce se temeau#Cap. 10:3. Is. 66:2. de cuvintele Dumnezeului lui Israel, din pricina păcatului fiilor robiei. Și eu am stat jos mâhnit până la jertfa de seară#Exod 29:39.. 5Apoi, în clipa jertfei de seară, m-am sculat din smerirea mea, cu hainele și mantaua sfâșiate, am căzut în genunchi, am întins#Exod 9:29,33. mâinile spre Domnul Dumnezeul meu și am zis: 6„Dumnezeule, sunt uluit și mi-e#Dan. 9:7,8. rușine, Dumnezeule, să-mi ridic faţa spre Tine. Căci fărădelegile#Ps. 38:4. noastre s-au înmulţit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns#2 Cron. 28:9. Apoc. 18:5. până la ceruri. 7Din zilele părinţilor noștri, am fost foarte#Ps. 106:6. Dan. 9:5,6,8. vinovaţi până în ziua de azi și din pricina fărădelegilor noastre am#Deut. 28:36,64. Neem. 9:30. fost daţi noi, împăraţii noștri și preoţii noștri în mâinile împăraţilor străini, pradă sabiei, robiei, jafului și rușinii#Dan. 9:7,8. care ne acoperă astăzi faţa. 8Și totuși Domnul Dumnezeul nostru S-a îndurat de noi, lăsându-ne câţiva oameni scăpaţi și dându-ne un adăpost în locul Lui cel sfânt, ca să ne lumineze#Ps. 13:3; 34:5. ochii și să ne dea puţină răsuflare în mijlocul robiei noastre. 9Căci#Neem. 9:36. suntem robi, dar Dumnezeu#Ps. 136:23. nu ne-a părăsit în robia noastră. A îndreptat spre noi bunăvoinţa#Cap. 7:28. împăraţilor perșilor și ei ne-au dat o nouă putere de viaţă, ca să putem zidi Casa Dumnezeului nostru și să-i dregem dărâmăturile, făcându-ne astfel rost de un loc de adăpost#Is. 5:2. în Iuda și la Ierusalim. 10Acum, ce să mai zicem noi după aceste lucruri, Dumnezeule? Căci am părăsit poruncile Tale, 11pe care ni le porunciseși prin robii Tăi, prorocii, zicând: ‘Ţara în care intraţi s-o stăpâniţi este o ţară întinată#Cap. 6:21. de necurăţiile popoarelor din aceste ţinuturi, de urâciunile cu care au umplut-o de la un capăt la altul, cu necurăţiile lor. 12Să nu#Exod 23:32; 34:16. Deut. 7:3. daţi deci pe fetele voastre după fiii lor, nici să nu luaţi pe fetele lor de neveste pentru fiii voștri și să nu vă pese#Deut. 23:6. niciodată nici de propășirea lor, nici de bunăstarea lor. În chipul acesta veţi ajunge tari, veţi mânca cele mai bune roade ale ţării și o veţi lăsa#Prov. 13:22; 20:7. pe veci moștenire fiilor voștri.’ 13După tot ce ni s-a întâmplat din pricina faptelor rele și a marilor greșeli pe care le-am făcut, măcar că Tu, Dumnezeule, nu ne-ai pedepsit#Ps. 103:10. după fărădelegile noastre, se cuvine ca, acum, când ne-ai păstrat pe acești oameni scăpaţi, 14să începem iarăși să călcăm#Ioan 5:14. 2 Pet. 2:20,21. poruncile Tale și să ne încuscrim#Vers. 2. Neem. 13:23,27. cu aceste popoare urâcioase? N-ar#Deut. 9:8. izbucni atunci iarăși mânia Ta împotriva noastră, până acolo încât ne-ar nimici, fără să lase nici rămășiţă, nici robi izbăviţi? 15Doamne, Dumnezeul lui Israel, Tu ești drept#Neem. 9:33. Dan. 9:14., căci astăzi noi suntem o rămășiţă de robi izbăviţi. Iată-ne înaintea#Rom. 3:19. Ta ca niște#1 Cor. 15:17. vinovaţi și din această pricină nu putem sta#Ps. 130:3. înaintea Ta.”

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu